Behov for en aktiv næringspolitikk

Vi er i en krevende situasjon med økende arbeidsledighet. Dette merkes ikke minst i Nord Rogaland hvor sentrale bedrifter har måttet kutte i antall ansatte. Det er behov for selvstendig næringsdrivende som våger å satse og for en aktiv næringspolitikk for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for nye. Dette skriver Gunnar Kvassheim i en kronikk i Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele kronikken her:

Vi er i en krevende situasjon med økende arbeidsledighet. Dette merkes ikke minst i Nord Rogaland hvor sentrale bedrifter har måttet kutte i antall ansatte. Det er behov for selvstendig næringsdrivende som våger å satse og for en aktiv næringspolitikk for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for nye.

Haugesunds Avis kunne forleden bringe nyheten om at det skal etableres en ny bedrift med 20 arbeidsplasser med tilhold i massefabrikken på Hydro Aluminiums anlegg på Karmøy. Det er Knut Erik Bjørseth og entreprenørfirmaet O. Hansen & Sønner AS som har tatt initiativet til den nye bedriften, som skal satse på miljørelaterte produkter. Dette er en meget positiv nyhet. Vi må legge til rette for at det kan bli flere slike.

Politiske beslutninger kan ikke i seg selv skape arbeidsplasser eller økonomisk utvikling. Vi er helt avhengig av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Nettopp derfor det er så viktig å legge til rette for det nyskapende Norge. Skal dette lykkes må vi ha en målrettet satsing på forskning og innovasjon, spesielt trenger vi en storstilt satsing på forskning som gir kommersielle resultater og som genererer verdiskaping og grunnlag for nye bedrifter.

Det har blitt langt færre gründere de siste årene. Andelen er den laveste siden 2000. Det er en alarmerende, men ikke overraskende trend. Vi har en regjering som ikke har lagt forholdene til rette for privat næringsliv, selvstendig næringsdrivende og gründere, men som bare er opptatt av statlig eierskap og symbolpolitikk om å "ta de rike".

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Mange av framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Og det er ærefullt å tjene penger på å starte sin egen bedrift. Norsk næringsliv trenger norske eiere og norske gründere. Derfor er en god politikk overfor småbedrifter og gründere en av Venstres viktigste saker.

Venstre fremmet følgende forslag som alle er stemt ned av de gründerfiendtlige regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet:

Bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten at de selvstendig næringsdrivende må finansiere dette selv gjennom økt trygdeavgift.
Innføre rett til et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
Oppheve begrensningene i "Lov om Foretakspensjon" slik at alle ene-ansatte i egne selskaper kan få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.
Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet. Frykten for å mislykkes og dermed pådra seg stor gjeld, holder mange tilbake fra å prøve å starte egen virksomhet.
Egen og forenklet aksjelov for små bedrifter — bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund, antall avgiftsterminer.
Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, redusert rapporteringsbyrde og ved skatte- og avgiftsstimuli.
Gjeninnføre "støtte" til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen.
Gi studenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.

Rogaland har mange bedrifter er bygd opp av enkeltpersoner med pågangsvilje og gode ideer. Det er muligheter for å etablere mange flere slike bedrifter. Politikernes oppgave er å legge til rette for nyskapning og nyetableringer, ikke stikke kjepper i hjulene for de som velger å satse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**