– Forventer plan for opprydding

– Det er en berettiget kritikk som kommer fra miljøvernorganisasjonene når det gjelder opprydding av miljøgifter i norske fjorder, sier Gunnar Kvassheim (V), leder for Stortingets miljø- og energikomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Det var Nationen som i dag først skrev om at norskekysten er full av vrak og forurensede havner som lekker miljøgifter ut til havet.

– Regjeringspartiene har ikke prioritert giftopprydding i sine budsjetter, og dette får naturlig nok konsekvenser for miljøet i fjorder og havner, mener Kvassheim. Venstre har lagt i sine alternative budsjetter for siste 3 år prioritert å øke denne potten med opptil 20 millioner kroner.

– Det er på sin plass å etterlyse handling og fortgang i dette arbeidet. Jeg forventer at det kommer en plan for opprydning i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som legges fram til høsten. Da må det også avsettes mer penger til dette arbeidet, sier Venstres miljøtalsmann Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**