Flere lærere og helsearbeidere

Gjennom en kommunereform kan vi spare midler på administrasjon som kan brukes på skole, helsevesen, kultur og idrett, sier Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil i tillegg overføre betydelige midler fra Staten og spesialisthelsetjenesten gjennom en velferdsreform. -Staten er den største forvalter av offentlige midler, i Venstres verden skal kommunenivået forvalte over 50%, og ikke 38% som i dag, sier Sollied.

Vi må gjøre forvaltningsenhetene sterkere, mer attraktive for å tiltrekke seg god kompetanse, og det kan dannes gode fagmiljøer, som styrker tjenestene der folk bor, sier Sollied, som mener at det går att og ned med distriktsnorge hvis utviklingen fortsetter som idag. -Den Rødgrønne regjeringa har ikke gjort kommunene sterkere gjennom overføringer, men de vil heller ikke klare det slik parametrene er idag, sier Sollied. Han mener at nedgangen i folketallet må tas på alvor og noe må gjøres før distriktene har tapt.

Venstre vil i sitt program ikke legge ned fylkeskommunen.-Nei, dette gjelder jo programmet for kommende periode. Vi må første se på hvordan kommunestrukturen blir, så får vi vurdere fylkeskommunens framtid i neste omgang sier Sollied, som for sin del tror den står for fall hvis kommunene blir større. Venstre har ikke satt noe minstetall for innbyggere i en kommune, fastslår Sollied: -Vi har ikke å gjøre med et A4-ark, landet er for variert geografisk til å sette minstetall!

Senja kommune

Fiskeriforedling Senja

Foto: Marte N Sollied

Dagens TF skriver forøvrig at Sollied går inn for Senja kommune. -I kommunene på Senja faller folketallet og kommunene er små, med unntak av Lenvik. Det er få som er så heldig at de har et samlende navn som er mer identitetsbærende enn de enkelte kommunenavnene, sier Roar Sollied, som opprinnelig kommer fra Tranøy i Senja. Han arbeider og bor nå i Målselv, som har flere innbyggere enn øya Senja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**