– Mindretallsregjering gir mer demokrati

Denne uken hadde NTB sitt sommerintervju med Venstres leder Lars Sponheim. Han vil ha en mindretallsregjering etter valget. – Det gir mer demokrati, fordi avgjørelsene ikke blir tatt i lukkede rom, sa Sponheim til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Lars Sponheim tror på Venstre i regjering etter valget.

Lars Sponheim tror på Venstre i regjering etter valget.
Foto: Caroline Roka

— Hvis de rødgrønne mister flertallet i Stortinget, vil det være flertall for en annen politikk på mange viktige områder. Det arbeider jeg for, sier Sponheim.

Lars Sponheim mener det er mulig å få til en regjering av KrF, Høyre og Venstre etter valget hvis de tre partiene samlet blir større enn Fremskrittspartiet. Venstre har et bedre utgangspunkt nå enn ved de siste valgene, mener Sponheim i følge NTB. Han håper på en oppslutning godt over 7 prosent og en Venstre-gruppe på 12 – 13 representanter i Stortinget.

Hovedsaker
Venstres hovedsaker ved dette valget, er miljø, kunnskap og velferd.
— Vi må komme fram til et samfunn betydelig mindre basert på fossile utslipp enn i dag. Vi har ikke noen tid å miste på den veien, sier Sponheim. – Venstre har holdt fast ved at miljø og klima er viktig, og vi tror at det må komme et valg der dette også blir viktig for velgerne.

— Dessuten ser jeg at spørsmål om overvåking og personvern er blitt mer aktuelt. Det ser ut til at folk er litt mer opptatt av det som skjer på dette området. Venstre har alltid vært personvernpartiet, så dette kan bli en viktig sak i valgkampen.

Større kommuner

Sponheim har tidligere tatt til orde for en kraftig reduksjon i antallet kommuner, skriver NTB.
— Hovedbegrunnelsen er at vi vil sette kommunene i stand til å ta på seg flere oppgaver. For oss er dette en demokratireform. I løses om lag 40 prosent av de offentlige oppgavene i kommunene. Gjennom en reform bør vi komme opp i 50 prosent, og målet er 60 prosent. Da blir vi et virkelig desentralisert demokrati, sier Sponheim, som tror det er en holdningsendring i gang, der stadig flere innser at det trengs større kommuner.

Regjeringsvalg
— Hvis de rødgrønne mister flertallet, tror jeg Jens Stoltenberg (Ap) vil klamre seg til makten, men kaste ut sine nåværende partnere. Da kan han regjere til han blir felt av et flertall i Stortinget. Det er viktig at KrF, Venstre og Høyre blir større enn Fremskrittspartiet. Da tror jeg KrF og Venstre kan få med seg Høyre på å bygge et mindretallsalternativ og danne regjering, sier Sponheim til NTB.

Han er klar på at Frp kan blokkere en slik regjeringsdannelse, men det vil da øke sjansen for at Stoltenberg får fortsette. — Frp kan blokkere en slik regjeringsdannelse, men det vil da øke sjansen for at Stoltenberg får fortsette. Den beste garantien for fortsatt Stoltenberg-regjering er derfor et stort Frp, sier Lars Sponheim til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**