Større risikofokus og ansvar for sikkerhet

Roar Sollied vil ha større risikofokus og viser til at Venstre tidligere har foreslått et uavhengig, nasjonalt vegtilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. -Vi kan ikke leve med 200 livsfarlige brannfeller i veinettet, sier Venstres stortingskandidat i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Krever større risikofokus og ansvar for sikkerhet
På seks år har Vegvesenet fått fjernet det svært brannfarlige PE-tetningsskummet helt fra bare 11 tunneler. 200 tunneler gjenstår i landet, 16 i Troms, der Kvalsundtunnelen er den som har desidert størst andel av det svært brannfarlige stoffet, som brannsjefen i Tromsø omtaler som bensin i fast form.

Nasjonalt tilsyn og ansvar for trafikksikkerhet

Roar Sollied side

-Tilsynet bør vurdere sikkerheten på norske veier, broer og tunneler, sa nestleder i Tranportkomiteen Borghild Tenden (V) da forslaget ble lagt fram i januar 2007. Statens vegvesen kan ikke være ansvarlig for både veinett og sikkerhetskontroll. De som avveier sikkerhet og økonomi må alltid sees i kortene av no en som er uavhengig av økonomi. -Et uavhengig tilsyn vil få en friere og mer kritisk rolle, dermed kan det bli satt sterkere risikofokus på trafikkssikkerhet og makt bak krav om utbedring. Vi kan ikke leve med 200 livsfarlige brannfeller i veinettet, sier Venstres stortingskandidat i Troms, Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**