La kommunene selv bestemme skjenketidene

Det hjelper ikke for regjeringen, og da spesielt Senterpartiet, å skryte av at de har bidratt til å bedre kommunenes økonomi når de selv er med å gjøre kommunene om til kun et organ som skal gjennomføre statens politikk, skriver Sara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anders Skoglund

Det at regjeringen nå ønsker å innføre en felles skjenketid over hele landet er et hån mot lokaldemokratiet og er med å vise forakt ovenfor lokale folkevalgte.

Øl

Venstre tror at innbyggerne i den kommunen det gjelder er de som er mest kvalifiserte til å avgjøre slike saker. Det er ikke umulig stramme inn på skjenketiden hvis man finner det hensiktsmessig, men da bør det ha en demokratisk forankring i lokalsamfunnet. Det virker som om regjeringen kun er for lokaldemokrati så lenge det ikke går på bekostning av deres egen politikk. Det har nå blitt klart at senterpartiet har gått fra å være forsvarere av lokaldemokrati til å bli sentraldemokrater i likhet med Sv og AP.

Anders Skoglund
Bystyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**