– Selvstendig næringsdrivende bør få skattefradrag for pensjon

– At selvstendig næringsdrivende ikke har lovpålagt tjenestepensjon er som det bør være. De må få beholde sin virksomme frihet. Men det er mange grep som er mulige å ta for å bedre de sosiale rettighetene for denne gruppen, mener Venstres nestleder Ola Elvestuen, og peker på et forslag om å innføre skattefradrag for innbetaling av tjenestepensjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Det er Dagens Næringsliv som skriver om selvstendig næringsdrivende som ikke er pålagt tjenestepensjon slik andre er det.

– Alle eneansatte i egne selskaper bør få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre. Det er den beste måten å løse denne utfordringen på, og det ivaretar både frihet og trygghet for den næringsdrivende, mener Elvestuen (V).

I tillegg vil Venstre likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten å øke trygdeavgiften.

– I en tid hvor det er behov for nyskaping og nye fremtidsrettede bedrifter, er det viktig å gjøre noe med de sosiale ordningene for de selvstendig næringsdrivende. Slik at flere tør skape sin egen arbeidsplass, og det trenger vi mer enn noensinne, mener Elvestuen (V). — Vi skal huske at politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**