Ikke sutrete å tenke etter

Dag Skansen fra Høyre vil i BT 16. juli ha det til at det er sutre og stille kritiske spørsmål angånde utbyggingen til Ikea i Åsane. Spørsmålet er ikke om man skal bygge ut Ikea eller ikke, men hvor man skal tillate Ikea å få bygge ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bergensbanen

Ikea har gjort mye fint for Åsane og det at de ønsker å bidra med ting til lokalsamfunnet er bare positiv, men det gir dem ikke rett til å ture frem som de selv måtte ønske.

Venstre ser positivt på at Ikea ønsker å utvikle seg i Bergen, men i motsetning til Dag Skansen så stiller vi klare krav til hvordan utviklingen skal skje. Det så å kreve at man skal ta hensyn til lokalmiljø og naturen er ikke å sutre, med å bruke hodet. Dag Skansen overser dette bevist og lar seg heller blende av alt det fine Ikea kanskje vil gjøre for lokalmiljøet

Hans-Carl Tveit

Nå er det ikke noe synd på Ikea overhodet. De har nok ressurser i å ta av og hadde de brukt hodet så hadde fint kunne finne en løsning alle kunne leve med. Har de råd til å bygge en Ishall og andre fine ting så kan de nok også bruke litt mer tid med å planlegge en utbygging. Venstre sutrer ikke, men vi lar oss ikke kjøpe av fagre ord og løfter

Berit Jacobsen
Hans Carl Tveit

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**