Stortinget og Moss lufthavn Rygge

Regjeringspartiene bidrar til at Østfold ikke får de samme muligheter som andre fylker til å utvikle seg. Behandlingen av forholdene på Rygge er et eksempel som viser det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Sindre Westerlund Mork

Foto: Ole Morten Melgård

Vi ser til vår undring at ledende Ap-politikere i fylket fortsatt mener at avstemningen i Stortinget angående passasjertaket på Rygge ikke har noen betydning. Ut fra disse uttalelsene kan vi fort trekke konklusjonen at så lenge Ap sitter i en flertallsregjering, har det ingen betydning hva Stortinget måtte mene.

Ja, det er opp til departementet å avgjøre en søknad om å heve taket. Hadde stortingsflertallet stemt ja til saken, hadde Stortinget som landets øverste politiske myndighet, gitt departementet sitt syn på saken. Når representantene for Østfold Ap sier de stemte mot noe de var for, betyr det at Stortingets vilje ikke kom til uttrykk. Dermed endte vi opp med en partipolitisk løsning som gjør at Rygge ikke får konkurrere på lik linje med Torp.

La Ap-politikerne prøve å bortforklare så mye de vil. Folk vet at her rota de seg bort og var med på å sinke utviklingen på Rygge. Det tegner seg igjen et bilde av en politikk hvor Østfold står bak i køen. Vi trenger ny regjering for å få ny giv for Østfold.

Rita Sletner
Sindre Westerlund Mork
Stortingskandidater for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**