– Rikelig med plass til vindmøller

— Norge har mye mer plass til vindmøller, og det er dermed færre konflikter forbundet med utbygging som det er i erstatningssakene i Danmark, sier leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Gunnar Kvassheim (V) til NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Les artikkelen her.

– Grunneierne får i stor grad sine interesser ivaretatt gjennom avtaler med utbygger her til lands, sier Kvassheim. – Erstatninger på linje med de danske erstatningene, er ikke en problemstilling her hjemme ennå. Men jeg er åpen for å komme tilbake til en slik problemstilling, og spørsmål om nabokrav, dersom det blir aktuelt.

– Per i dag ikke blir gitt konsesjoner til vindmølleutbygging dersom det oppstår store konflikter med naboer. Vi har store arealer å ta av og store muligheter til å velge bort det som er mest konfliktfylt. Det viktigste her til lands er at det blir arbeidet fram gode planer i fylkene.

– Det er ikke snakk om at vindmølleparkene er til sjenanse, men i større grad snakk om konflikter knyttet til miljøbevaring i Norge, sier Kvassheim til NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**