Sats på læreren!

Gjennom de fire siste årene har jeg og Venstre systematisk prioritert skole og kunnskap både i vårt daglige politiske arbeid og i våre alternative budsjetter. Dette har vi gjort fordi vår målsetning er å bygge et liberalt kunnskapssamfunn med en offentlig skole av høyest mulig kvalitet. Den viktigste byggesteinen i dette arbeidet er dyktige og motiverte lærere, skriver Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Stortinget

Derfor har Venstre i denne stortingsperioden fremmet en rekke forslag for å styrke læreren og lærerrollen, for å heve status på læreryrket og for å gjenreise respekt for fag og kunnskap. For å heve kompetansen blant lærere har vi arbeidet for at lærerne skal ha krav på en jevnlig og systematisk videreutdanning. For å heve status og sikre faglig dyktige lærere har vi arbeidet for at allmennlærerutdannelsen skal være 5-årig med mer faglig fordypning og mer praksis. For å sikre god styring i skolen har vi arbeidet for å styrke skolelederne på alle plan, inkludert i kommunene. For å sikre at vi har mange nok lærere har vi arbeidet for nasjonale rekrutteringsplaner. For å sikre at lærerne skal kunne være lærere, har vi arbeidet for en avbyråkratisering av skolehverdagen. I statsbudsjettet for 2009 foreslo vi over en halv milliard mer enn Regjeringen til disse tiltakene.

Jeg har vært opptatt av å bygge status for lærerne fra første stund. En satsing på status- og kompentanseheving for lærere kan ikke tolkes som at dagens lærere ikke er kompetente. Men det er alltid mulig å gjøre det som er godt enda bedre gjennom systematisk satsing og prioritering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**