– Endelig krav om utredning

– Jeg er svært fornøyd med at Statens forurensingstilsyn (SFT) nå endelig har besluttet at StatoilHydro må utrede CO2-rensing av gasskraftverket på Melkøya, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt. — Problemene på Melkøya har jeg og Venstre flere ganger tatt opp med regjeringa, og det er gledelig at det nå blir bevegelse i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Kjartan Almenning

Både manglende CO2-rensing og de bekymringsverdige og høye utslippene av sot fra anlegget på Melkøya er tema som Lysklætt har tatt opp både med olje- og energiministeren, miljøvernministeren og helseministeren.

– Det ble tidlig uttrykt bekymring for det høye CO2-utslippet fra Melkøya. Anlegget fikk utslipp langt over det som var forutsatt og som det var gitt tillatelse til, påpeker Lysklætt.

– Selv med areal satt av til CO2-rensing ville ikke regjeringa gjøre noe før man hadde fått erfaringer fra Mongstad og Kårstø. I mellomtida slapp anlegget ut 1,3 millioner tonn CO2 i fjor, tilsvarende 490.000 nye biler på veiene, sier Lysklætt.

— Det er derfor svært gledelig at SFT nå krever at det tas steg på vei til full rensing. Men i dette ligger en forventning om at regjeringen, som hittil har vært passive i påvente av resultater fra Mongstad og Kårstø, følger opp kravet, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**