Feier personvern under teppet

5 av 7 partier på Stortinget vil helst feie debatten rundt overvåkning og personvern godt under teppet. Bare Venstre og SV svarte på Nettavisens spørsmål privat overvåking av norske nettbrukere, nettnøytralitet, sikring av personnummer og stadig flere offentlige registrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Det er på tide dette endres, sier Skei Grande.

– Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Det er på tide dette endres, sier Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

Dette fremkommer i en artikkel i Nettavisen i dag.

Bryr seg ikke
– Personvern har aldri vært et sentralt valgkamptema før. Denne valgkampen kan bli annerledes. Vi tror velgerne begynner å se tegningen: Den sittende regjeringen er ikke bare handlingslammet, den bryr seg rett og slett ikke om personvern, sier Trine Skei Grande.

Les Lars Sponheim og Trine Skei Grandes kronikk om personvern og overvåkning.

Trenger regelverk
– På samme måte som vi lager langsiktige, ansvarlige avtaler og lover for pensjon og miljø, må vi lage et regelverk som verner om den personlige integritet. Her svikter regjeringen totalt. Enten ved å vise fullstendig handlingslammelse, som i sakene om Datalagringsdirektivet og den svenske overvåkingsloven, eller ved å systematisk svekke personvernet, som i helseregisterloven og overvåking i samferdselssektoren, sier Trine Skei Grande.

Les mer om hva Venstre mener om perrsonvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**