– Nødvendig med debatt om rusomsorg

Venstres nestleder Ola Elvestuen hilser debatten om heroin på resept velkommen. — Det er positivt at denne debatten reises også i Høyre, etter at helseminister Bjarne-Håkon Hanssen i praksis har lagt ballen død. De rødgrønne har ingen troverdighet på rusomsorg, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Ola Elvestuen mener Regjeringen har sviktet rusomsorgen.

Ola Elvestuen mener Regjeringen har sviktet rusomsorgen.
Foto: Caroline Roka

Venstre har programfestet en forsøksordning med heroinassistert behandling til de aller tyngste misbrukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

– Rusomsorgen er fortsatt et forsømt område, og trenger å løftes i valgkampen, mener Elvestuen (V). — Jeg er skuffet over innsatsen til den rødgrønne regjeringen på dette feltet. Debatten er helt død i Arbeiderpartiet etter at Hanssen unnlot å reise temaet på partiets landsmøte. Og i praktisk politikk har det stått bom stille.

Elvestuen viser til at den meldte satsingen på akuttavrusningsplasser endte i et mageplask. — Regjeringen meldte i statsbudsjettet 50 millioner til satsing på akuttavrusning. Dette ble redusert til to sengeposter på Ullevål. Å kalle det akuttavrusning, er helt feil i forhold til det minimale som faktisk gjøres, sier Elvestuen (V).

– Vi må, som Nikolai Astrup påpeker, få i stand et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de som ikke har nytte av annen behandling. Men dette kan ikke være det eneste grepet vi gjør. Vi har foreslått en 24-timers behandlingsgaranti etter avrusning, slik at ingen rusavhengige blir sendt rett på gata etter behandling. Vi må også myke opp ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) slik at aldersgrensen fjernes, at sidemisbruk ikke fører til at man blir kastet ut at ordningen, og at man kan få medikamentell behandling som Subutex mens man står i kø for å bli tatt opp i LAR, avslutter Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**