Venstres tre prioriteringer

Venstre skal ikke gå inn i stortingsvalgkampen med mer penger til alt, eller lettvint retorikk om “enten mer fellesskap eller mer skattelette”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi er inne i urolige økonomiske tider, og mange er bekymret for om de skal klare å betale ned lån og regninger. Det viktigste for norsk økonomi nå er å få renta ned, og det gjør man ikke ved uansvarlig pengebruk — men gjennom å prioritere. Venstre vil i neste stortingsperiode prioritere miljø, skole og forskning og en velferdsreform, hvor kommunene skal få løse flere velferdsoppgaver — ikke færre.

Hvorfor?

Stemmegiving

Venstre vil ha desentralisering og mer lokalt demokrati. Kommunene må gjøre mer, staten mindre. Ikke minst gjelder det i helsesektoren. Venstre vil ha en helhetlig velferdsreform gjennom sterkere og større kommuner, med flere oppgaver. Kommunenes behov er ulike, og vettet er heldigvis godt fordelt utover landet.

Det er ikke olje Norge skal leve av i fremtiden, det er kunnskap. Derfor er det kunnskap Venstre vil prioritere. I skolen vil vi prioritere gode lærere fremfor varme måltider og innhold i timene fremfor flere timer. Vi vil ha flere og bedre lærere, gjennom en systematisk etterutdanning av lærere og 5-årig allmennlærerutdanning og stipend til mastergradsstudenter som vil jobbe som lærere.

Kunnskap

For Venstre er forskning av overordnet viktighet og betydning for innovasjon, verdiskaping i framtidas Norge. Venstre skal være det partiet som satser mest på forskning i kommende budsjetter. Men forskning dreier seg ikke bare om økte bevilgninger.
Minst like viktig for Venstre er det å tydeliggjøre hvor viktig forskning er som investering i framtida, og den grunnleggende betydning forskning er for vårt næringsliv og kultur. Kunnskapsøkonomien vil gi oss flere gründere og nye bedrifter og en større kake å fordele.

Ringerike Venstre miljø

Miljøkrisen har forsvunnet til fordel for finanskrisen, men vi vil minne om at miljøkrisen fortsatt vedvarer. Verdensøkonomien vil ta seg opp igjen, det vil ikke miljøet. Venstre har satt seg ambisiøse klimamål, og vil redusere norske klimautslipp med minst 20% innen 2020. For å få dette til må vi blant annet ha en omlegging fra fossil til fornybar energibruk i alle sektorer. Dette kan gjøre fornybar energi til den neste store næringen i Norge.

Lars-Henrik og Gunn-Vivian

Valget i 2009 er ikke et valg mellom rødt eller blått, Jens eller Jensen. De virkelige alternativene finnes i det liberale sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**