– Hvor er regjeringens satsing på fornybar energi?

– Samme dag som utflagging av tidevannskraftverket i Kvalsundet til Storbritania er hovedoppslag i Finnmark Dagblad, står SV-leder Kristin Halvorsen nok en gang på TV’n og gjentar for hele det norske folk at hun og regjeringa vil satse på fornybar energi. Jeg blir direkte flau på hennes vegne, hvor er troverdigheten spør stortingsrepresentant, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt er svært skuffet over manglende satsing på fornybar energi fra den sittende regjering.

Vera Lysklætt er svært skuffet over manglende satsing på fornybar energi fra den sittende regjering.
Foto: Roar Sollied

Skuffende fornybarsatsing
– Gjennom hele denne stortingsperioden har jeg gjentatte ganger satt fokus på dette flotte prosjektet hvor Hammerfest Strøm AS har utvikla verdens første tidevannskraftverk. Desverre har ikke regjeringen prioritert å satse på fornybar energi generelt og derfor heller ikke på tidevannskraftverket i Hammerfest spesielt, sier Vera Lysklætt.

– Det er jo nettopp slike klima- og miljøvennlige prosjekt som dette vi trenger flere av i framtida.
Er det ikke slik at dette rike landet skal ta klimautfordringene på alvor, og hva med nordområdesatsinga, skal den ikke være konkret og ha et innhold, spør Lysklætt.

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Utflagging kunne vært unngått
– Det ligger svært mange positive elementer i dette prosjektet, og denne tragiske utflagginga skulle selvfølgelig ha vært unngått dersom norske myndigheter hadde vist interesse og vært villig til å bidra. Her ligger store forsknings- og videreutviklingsmuligheter. Hele verden skriker etter nye og miljøvennlige måter å produsere kraft på, dessuten har vi behov for å styrke forskningsmiljøet i fylket vårt, fortsetter Lysklætt.

Tidevann – en stabil energikilde
– Det fins vel knapt noen annen fornybar energikilde som er mer stabil enn tidevannet da vi har flo og fjære hele døgnet og hele året. Med norges kyststripe og de enorme mulighetene vi har for å hente kraft fra havet så er det utrolig viktig at vi videreutvikler og satser både på bølge- og tidevannsteknologi her i landet, sier Lysklætt.

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Kompetansearbeidsplasser
– Lysklætt mener ei storsatsing på tidevannsteknologien i Kvalsundet kunne dessuten ha tilført fylket vårt mange spennende kompetansearbeidsplasser for våre ungdommer som i dag reiser bort for å ta en utdannelse. Idag mangler vi arbeidplasser som er attraktive nok til at altfor mange dessverre ikke ønsker å flytte tilbake.

– Og sist men ikke minst, å satse på tidevannskraft er som skreddersydd for Finnmark. Vi unngår ytterligere arealkonflikter på land i forhold til f.eks. reindrifta, reiselivet og forsvaret. Dette er elementer som det også er svært viktig å ta med i denne sammenhengen. Vi må jobbe løsningsorientert i forhold til de ulike interessene vi har å ivareta, sier Vera Lysklætt.

Tankevekker
– Til slutt så vil jeg si at vi får bare håpe på at høststormen midt i Oslo-fjorden nå i juli utgjør en tankevekker som er “nært nok” til at regjeringa og Kristin Halvorsen begynner å ta klimautfordringene på alvor og ikke bare prater og prater om dem, avslutter en oppgitt Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**