Åtte strakstiltak for bedre kollektivtilbud

Venstre har i dag 4.august sendt brev til fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) med krav om at hun, som øverste ansvarlige politiker for kollektivtilbudet i Bergen, sørger for at åtte strakstiltak for et bedre kollektivtilbud i Bergen blir gjennomført innen studiestart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

Foto: Alf Helge Greaker

Brevet som Venstrepolitikerne Lars-Henrik Paarup Michelsen (Hordaland Venstres 2.kanidat til stortingsvalget), Inge Børslien (fylkestingsrepresentant for Hordaland Venstre) og Alf-Helge Greaker (leder av Bergen Venstre) har skrevet til fylkesordføreren følger i teksten under:

Til: Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg
Kopi: SKYSS

Åtte strakstiltak for bedre busstilbud i Bergen før studiestart

Venstre er av den oppfatning at kollektivtilbudet i Bergen har behov for mer penger, og derfor har vi også gjentatte ganger de siste årene foreslått dette i både Fylkesting og Stortinget. Vi mener likevel at det også er fullt mulig å gjennomføre flere forbedringstiltak, særlig på informasjonssiden, som ikke krever mer penger, og det er det vi foreslår her.

Nedenfor finner du åtte konkrete tiltak vi håper du som øverste ansvarlige politiker for kollektivtilbudet i Bergen vil sørge for bli gjennomført innen studiestart. Å gjennomføre disse tiltakene handler ikke om penger, men om vilje.

Tiltak 1: Gjøre det mulig å fylle månedskort andre steder enn hos sjåføren.
Dette kan for eksempel løses ved at man betaler via nett og viser kvittering med ID til sjåfør (liknende dagens viserløsning med SKYSS’ ungdomskort når man reiser i Bergen).

Tiltak 2: Gjøre det mulig å kjøpe enkeltbillett på Narvesen, 7-eleven og SMS.
Vi har ventet lenge nok på "det nye billettsystemet". I mellomtiden må det være mulig å selge enkeltbilletter i kiosker og via sms, slik det er i andre fylker.

Tiltak 3: Sette navn på alle busstopp i Bergen.
I dag er det mange busstopp uten navn. SKYSS må pålegges å navngi alle busstopp i Bergen.

Tiltak 4: Endre dagens ruteinformasjonstavler i venteskurene.
Disse må standariseres, angi faste avgangstider fra flere sentrale holdeplasser og angi hvilke datoer det kjøres helligdagsruter, sommmerruter og lignende.

I tillegg må det stå informasjon på engelsk.

Tiltak 5: Få på plass logisk skiltering på bussene.

Noen eksempler:

• Alle gjennomgående ruter (eks. linje 71, 80, 90 m.fl) må skiltere "via sentrum"

• Linje 5 og 6 til “Søndre Skogvei” burde være "Mindeveien Allé". Man kjører via Søndre Skogvei men det er ikke endestasjonen.

• Linje 50 “Åsane Terminal – Lagunen” burde virkelig stå “via Landås”som er det vesentlige med hele ruten.

• Linje 31 står det skal til “Lægdene”, men det virkelige endestoppet er Mannsverk.

• Line 20 "Fana" må presiseres. Hvor i Fana går bussen? Fana kirke?

Tiltak 6: Begynne med annonsering av"neste stoppested" (helst automatisk av trafikksikkerhetsmessige hensyn):
Dette for å hjelpe blinde/svaksynte og folk som ikke er kjent i byen.

Tiltak 7: Få på plass nye nettsider med bedre søkeinformasjon.
Dagens nettsider til Tide er rotete og gir ikke gode og relevante søkeresultater. Disse MÅ koordiners uavhengig om TIDE eller SKYSS trafikkerer strekningene det søkes på.

Tiltak 8: Få mer realistiske rutetider.
Dersom 4 av 10 busser er forsinket (jf BT-undersøkelse) er dette et tegn på at rutetidene ikke er realistiske. Et eksempel er at det i ruten står at det tar 3 min fra Busstasjonen til Olav Kyrresgate, mens det i realiteten tar 5 minutter.

Vi håper at Fylkesordføreren vil følge opp disse strakstiltakene som vil forbedre kvaliteten på tilbudet for de kollektivreisende.

Undertegnede stiller gjerne opp for utfyllende informasjon eller dugnad om nødvendig.

Med vennlig hilsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Stortingskandidat for Hordaland Venstre

Inge Børslien
Fylkestingsrepresentant for Hordaland Venstre

Alf-Helge Greaker
Leder av Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**