Vage klimaløfter fra de rødgrønne

På en pressekonferanse i dag presenterte de rødgrønne regjeringspartiene løfter om å blant annet å satse på klima i neste periode. Løftene var vage og lite konkrete. Venstres Gunnar Kvassheim etterlyser nå løfter om tiltak for en skjerping av klimapolitikken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er bra og selvsagt at regjeringen sier den skal satse på klima i neste periode, men dette er et vage og ikke-konkrete løfter som ikke sier noe om hvordan regjerningen vil skjerpe klimapolitikken og hvordan de vil nå målene vi har satt oss i klimaarbeidet, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Erfaringene fra denne regjeringsperioden lover ikke godt. Da den rødgrønne regjeringen la fram sitt forslag til klimapolitikk for Stortinget ble den møtt med jubel fra Fremskrittspartiet. Sosialistisk Venstreparti ba på sine knær for å få drahjelp til å få gjennomslag for en mer offensiv politikk i Stortinget enn de partiet hadde klart internt i regjeringen, legger han til.

 Venstre, Høyre og KrF presset de rødgrønne til en mer offensiv klimapolitikk.

Venstre, Høyre og KrF presset de rødgrønne til en mer offensiv klimapolitikk.
Foto: Venstre

– Det var gjennom klimaforliket og etter press fra Venstres foretrukne regjeringsalternativ, Venstre sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, at vi fikk de rødgrønne regjeringspartiene til å gå med på mer offensive mål og flere konkrete tiltak i klimapolitikken, påpeker Kvassheim.

– Nå somler regjeringen i oppfølgingen av denne avtalen og det er for lite engasjement å spore for klimaarbeidet i regjeringen. De rødgrønne har også avvist Venstres initiativ om å skjerpe målene og virkemiddelbruken i klimapolitikken før klimamøtet i København i år, avslutter han.

Les også:
Slakter rødgrønn klimapolitikk (TV2)
For lite trøkk i regjeringens klimapolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**