Vil styrke Hæren og bevare Olavsvern

-Hva er satsing på Forsvaret, og hva er satsing på nord? Blir det nødvendigvis et bedre forsvar av å flytte på noen lederstillinger og samtidig legge ned Olavsvern og de beste fasilitetene for Sjøforsvaret og Sjøheimevernet? Spør stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bendiks Harald Arnesen (AP) gjør flyttingen av hovedkvarter til Nord-Norge til bevis for regjeringens satsing på Forsvaret og på landsdelen. Greit nok, og jeg er ikke uenig i at Hæren gjerne kan ledes fra Hærens kjerneområde, men å bruke det i mot opposisjonen og vår vilje til å satse på forsvar i nord, er langt fra like treffsikkert: For hva er satsing på Forsvaret, og hva er satsing på nord? Blir det nødvendigvis et bedre forsvar av å flytte på noen lederstillinger og samtidig legge ned Olavsvern og de beste fasilitetene for Sjøforsvaret og Sjøheimevernet? Når AP/SP/SV for tiden skriver flammende innlegg for Olavsvern mens de for kort tid siden stemte ned basen, da står det ikke til troende!

Militær tilstedeværelse i nord

Roar Sollied pass 010709

Foto: Ivar Kvaal

Venstre vil her svare for sin del: Plasseringer av baser skal gjøres i forhold til nasjonens behov. Venstre sier i sitt program at det med tanke på ressurser og uavklarte suverenitetsspørsmål i nord skal vises tydelighet overfor Russland i diplomati og militær tilstedeværelse.

Venstre vil framfor alt styrke Hæren. Det vil bety å forsterke bataljonene og støttefunksjonene, i første omgang med en ekstra tropp per kompani. Vi vil vurdere å opprette en ny vervet bataljon i nord, eventuelt omgjøre en av de eksisterende til vervet avdeling og bygge ut med nye kompanier for dagens bataljoner. Antall hærfolk i nord vil uansett økes betydelig, for det er her de fleste bataljonene er. I dag er HM Kongens garde større enn enkeltbataljoner for internasjonale operasjoner.

Styrke vilkårene
Venstre vil også gjøre noe med vilkårene til de ansatte i Hæren. Det henger også sammen med at det i dag er for få mannskaper. Utenlandsoppdragene blir for frekvente, det blir for stor belastning for den enkelte og forsvarsfamiliene. For at befalet skal stå lengre i Forsvaret og for å rekruttere inn nye kvinner og menn, er det avgjørende at det satses på god tilrettelegging for operativ virksomhet og kompetanseheving av offiserer i stilling.

Venstre vil også rekruttere flere avdelingsbefal gjennom å sikre deres livskarriere. Avdelingsbefal skal gjennom utdanning i stilling få bein å stå på for en ny karriere etter tjenesten, eventuelt en lengre "soldatkarriere." Venstre vil ha individuell vurdering for forlenget tjeneste etter 35/38 år for befal med spesiell kompetanse. Venstre vil i fortsettelsen også vurdere pensjonsforholdene for en "soldatkarriere." Kontraktforholdene må styrkes også for grenaderer og matroser.

Når det gjelder disposisjoner for Luftforsvaret i nord, var opposisjonen og posisjonen i all hovedsak enige. Venstre er mer bekymret for utviklingen i Heimevernet. Vi ønsker en mer geografisk desentralisert organisering av heimevernet enn bare en organisering rundt de største byene. Det skaper også trygghet og tillit hos befolkningen.

For Olavsvern

Når Regjeringen har valgt å legge ned basen Olavsvern, som har de ypperste kvaliteter for et operativt sjøforsvar, er det en avgjørelse som motstrider de foreliggende utfordringene i nord.

Vidkunn Haugli, Odd Einar Dørum og Roar Sollied

Foto: Toby Stein

Olavsvern har en beliggenhet og fasiliteter som er svært viktige både for det norske Forsvaret og våre allierte. Når logistikkskipet som skal erstatte noen av basens tjenester, ikke kommer før i 2013, kan man lure på resonnementet hos dem som stengte dørene. Jeg har besøkt Olavsvern både før og etter Langtidsmeldingen, sammen med Vidkunn Haugli og i sommer med Odd Einar Dørum. Hvis regjeringspartiene har gjort det samme, kan jeg ikke skjønne hvilken omkamp tromsbenken annonserer. Basens posisjon og fortreffeligheter burde da ikke være ukjent for partiene som satt med regjeringsansvaret og flertallet på¨Stortinget.

Bildet: Haugli, Dørum og Sollied. Arkivbilde fra tidligere besøk av NAC og Flystasjonen, Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**