Bedre føre var enn etter snar

Alle politiske partier synes katastrofen i Bamble er tragisk. Selvfølgelig.
Alle politiske partier synes det er bra at regjeringen nå bevilger penger til en slepebåt som styrket beredskap for Sørlandskysten. Selvfølgelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Full City på grunn på Såstein

Full City på grunn på Såstein
Foto: Tonje Løwer Gurholt

Ulykken har derimot skjedd. Nå må vi evaluere alt som har skjedd å ta lærdom av den, slik at vi ikke rammes av en slik tragedie flere ganger.

Tonje Løwer Gurholt

Tonje Løwer Gurholt

Føre var prinsippet
God miljøpolitikk er derimot å følge føre var prinsippene. I den forbindelse har jeg lyst til å informere om Venstres engasjement i Stortinget om slepebåtberedskapen på Sørlandet. Vi har helt siden 2006 stilt spørsmål til ulike ministere om oljevernberedskapen langs sørlandskysten. Men vi har hver gang blitt beroligget oss i hjel.
Regjeringen har til og med vært særdeles fornøyd med denne beredskapen.

Anne Margrethe Larsen

Anne Margrethe Larsen

Venstres spørsmål i Stortinget
Ett av spørsmålene som Venstres Stortingsrepresentant fra Aust Agder Anne Margrethe Larsen har stilt er: «Det er gått mer enn tre år siden «Fjord Champion» havarerte utenfor Søgne i Vest‑Agder, men heller ikke i dette statsbudsjettet kom penger til bedre beredskap langs sørlandskysten. Folk spør nå om en ny alvorlig ulykke må skje, før bedre beredskap er på plass. Lekkasje fra en av de mange oljetankerne som passerer i Skagerrak, vil gi svær forurensing. Slepebåtleie blir bevilget til Nord‑Norge, men trafikken i Skagerrak er langt større. Jeg spurte også om samme sak i ordinær spørretime 21. mars 2007.
Når vil statsråden ta Sørlandets beredskap på alvor?»

Fiskeriminister Helga Pedersen svarer
bl.a: " Så er det en kjensgjerning at selv om det ikke er en statlig beredskap i sør, finnes det der tilgjengelig mange flere private ressurser som kan rekvireres i en nødssituasjon, i motsetning til det som er situasjonen i Nord‑Norge."

I budsjettbehandlingen 2009 la Venstre og opposisjonen inn følgende synspunkt: "Komiteen er kjent med at det er behov for å få på plass en slepebåt mht. oljevernberedskap langs Sørlandskysten. Komiteen ber Regjeringen komme med en plan for ytterlige opptrapping av slepebåtkapasitet og da spesielt langs Sørlandskysten."

Svaret fra regjeringen var
: "Komiteens flertall, medlemmene frå Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er særdeles tilfreds med den opprustingen av oljevernberedskapen som er foretatt de siste årene."

Venstres prioriteringer
I Venstres alternative statsbudsjett har venstre foreslått følgende i økt satsing på oljevernberedskapen utover regjeringens opplegg:
Revidert budsjett 2006 + 0,75 mill. kroner*
Revidert budsjett 2007 + 10 mill. kroner
Statsbudsjettet 2008 + 100 mill. kroner
Revidert budsjett 2008 + 10 mill. kroner
Statsbudsjettet 2009 + 50 mill. kroner
Totalsum: + 170,75 mill. kroner

*) Tiltak for opplæring av frivillige til innsats for opprydning av oljesøl — WWFs initiativ RenKyst!

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**