Psykiske lidelser blant barn og unge

Vi leser i avisene at psykiske lidelser blant barn og unge øker, samtidig som ventegarantien for behandling brytes regelmessig. Rask behandling er viktig for de som blir rammet av psykiske lidelser, men regjeringen gjør absolutt ikke nok for å hindre at barn og unge får psykiske lidelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ungdom, psykiatri

To av hovedårsakene til at barn og ungdom sliter er mobbing og omsorgssvikt. Under sittende regjering har mobbingen økt med ca. 50 %. Det kan virke som et billig poeng å skylde regjeringen for noe slikt, men både regjeringen selv og fagfolk sier manko på innsats har en direkte sammenheng med økningen.

Den andre årsaken, omsorgssvikt, blir for lite meldt til barnevernet. Allerede i barnehagen kan personellet se hvilke barn som lider under omsorgssvikt, men undersøkelser viser at barnehagene melder alt for sjelden.
Barnevernet på sin side sliter med for få ressurser og klarer ikke å følge opp alle saker som blir meldt til dem.

Hadde regjeringen tatt dette på alvor, hadde veldig mange barn og unge sluppet å slite med psykiske lidelser. Det kan virke som regjeringen har problemer med å se elementære sammenhenger, – spesielt når flere departementer må samarbeide for å løse problemer.

Olav Kasland

Olav Kasland

Venstre vil være en pådriver for at disse utfordringene blir gjort noe med. Vi har ikke noen tid å miste.

Olav Kasland
3. kandidat
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**