Det er heldigvis mer enn rom nok mellom Jens og Jensen!

I år vil vi nok mer enn noen gang se at media i valgkampen spiller på at valget vil stå mellom Jens eller Jensen. Men det er et valg som ikke består av rødt eller blått, men et valg mellom de som vil fornye Norge og de som vil at ting skal være mer eller mindre slik de alltid har vært.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


AP og FrP står ofte for de samme løsningene på mange av våre viktigste politikkområder, godt synlig i asylpolitikken hvor AP dessverre selger seg for ikke å miste velgere til FrP. Det er ikke mye igjen av den sosialdemokratiske solidariteten å finne i de siste vedtakene inkluderingsminister Dag Terje Andersen har kommet med.

Logo

De virkelige alternativene finnes i det liberale sentrum. Venstre skal ikke vinne valget med å love mer penger til alt. Venstres alternativ handler ikke om Stoltenbergs trussel om "enten mer fellesskap eller mer skattelette". Det finnes faktisk andre muligheter!

Når det gjelder FrPs overbudspolitikk og SVs drøm om det uniforme samfunnssystem hvor alle skal bli fortalt og fulgt opp hvordan man skal innrette sine liv, er dette typisk fløypolitikk langt fra Venstres ståsted.

Venstre skal vinne valget med framtidstro, med sosialliberale verdier og moderne politiske løsninger. Vi tror det er folk der ute som vil høre mer enn bare de lettvinte forenklingene.

Tro på enkeltmennesket
I Venstre har vi tro på enkeltmennesket. Vi har tro på at det i alle mennesker finnes egenskaper som gjør hver og en av oss unike.

Vi må derfor legge forholdene til rette for at skaperevnen hos hver og en av oss blir tatt vare på. Og her kommer Venstres syn på skole inn, hvor vi er tydelige på at vi ønsker en skole for å lære. En skole med innhold. En skole med gode oppdaterte lærere som er trygge i sin skolehverdag. Innføring av et kompetanseår er derfor helt avgjørende. Den viktigste ressursen i skolen er og blir læreren. En god lærer som får tid til å være lærer, gir skolehverdagen et innhold som elever vet å sette pris på.

Det er ikke om å gjøre å oppholde seg lengst mulig på skolens område i løpet av en dag. Det er heller ikke meningen at læreren skal benytte nærmere 25 % av sin tid til saksbehandling. SV og APs ønske om en sentralstyrt heldagsskole er derfor langt unna løsningen på en god offentlig skole.

Framtidsrettet næringsliv
LOs Roar Flåthen gikk i forrige måned ut og var bekymret for finanskrisa og ønsket at regjeringen måtte legge opp til større aktivitet innenfor olje-, gass- og aluminiumsindustrien. Dette ble fulgt opp av en olje og energiminister som ville undersøke mulighetene for oljeboring ved Jan Mayen. Det er dessverre ikke mye innovasjon og nyskaping å finne i uttalelsene fra de to nevnte herrer. I skarp kontrast til dette vil Venstre se framover og satse på et framtidsrettet næringsliv.

Det er forøvrig utrolig feigt av landets største parti ikke å ta stilling til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen før etter valget. SV på sin side sier at nei til oljeleting i dette området er deres viktigste valgkampsak.

Hvordan kan SV da tørre å gå for fortsatt regjeringssamarbeid uten å stille ultimatum, med et AP som ikke vil vise sitt sanne jeg? Blir det flere karavaner av kameler å svelge for SV i regjering? Det holder ikke at Kristin Halvorsen på rødgrønn felles pressekonferanse forrige uke, nærmest fleiper bort at det skal SV sørge for at ikke vil skje.

At APs største sponsor LO, på kammerset har fortalt hva partiet skal mene i denne saken, tror jeg bør være klart for de fleste.

Kåre_fylkesbrosjyre

Når den rødgrønne regjeringen ønsker et sterkt offentlig Norge hvor staten skal tilrettelegge og helst også være på eiersiden i næringslivet, ønsker Venstre nyskaping i stedet for en aksjepost i Røkkes Aker. Morgendagens velferds Norge vil være helt avhengig av at nye framtidsrettede arbeidsplasser skapes.

Det må derfor tilrettelegges for de som tør og vil satse. Venstre ønsker en kraftig økning i satsingen på høyskoler og forskning. Satsingen man gjør ved å starte opp FIN-senteret (forskning, industri og næringsliv) ved Høgskolen i Vestfold er et godt eksempel på hvordan samspillet forskning/næringsliv bør kunne utvikles. Fra Venstres side ønsker vi å legge alt til rette for at nyskapning får gode groforhold.

Ansvar for miljøet
Som en av de større oljenasjonene har Norge et spesielt ansvar i kampen overfor klimautfordringene. En utfordring Norges nest største parti på målingene for øvrig ikke en gang vil akseptere er til stede.

Som nasjon burde vi ha alle muligheter til å ligge i front på forskning og utvikling av alternative energikilder og miljøvennlige løsninger på mange ulike områder. Men da må satsingen og viljen til å gjøre noe med dette, konkretiseres!

Så langt har regjeringen tradisjonen tro snakket og snakket – om innovasjon, men ingen ting har kommet fram av konkrete planer. Venstre har i sitt program viet store deler av innholdet nettopp til det vi velger å kalle oppbyggingen av kunnskapssamfunnet. Hele fundamentet for framtidas velferdssamfunn!

Framtida er ikke rød eller blå
Venstres program for neste fire års periode er kalt "Frihet og ansvar. Et sosialliberalt samfunn". Og akkurat disse seks ordene forteller kanskje mer enn annet hvor stor avstanden er til henholdsvis AP/SVs manglende frihet og liberale samfunnssyn og FrPs egoistiske samfunnsmodell hvor ansvar for hverandre og miljøet er så fjernt unna som det går an.

Vi går til valg på et optimistisk og framtidsrettet program som setter en satsing på kunnskapssamfunnet, lavutslippssamfunnet og innføring av en velferdsreform som våre hovedoppgaver de neste fire årene.

Venstre tror verken mer sosialisme eller mer høyrepopulisme gir gode løsninger for Norge. Det er langt fra gitt at vi får en blå eller rød flertallsregjering etter valget.

Kåre Pettersen

Derfor blir et sterkt politisk sentrum med sosialliberale verdier viktig; Velg den tredje veien!

Kåre Pettersen
1 kandidat for Venstre ved Stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**