Yrkesfaglig studieretning

Frafallet i skolen er størst i de yrkesfaglige studieretningene. En viktig årsak er at teoritrøtte elever som søker seg til en praktisk utdanning, møter en teoritung og lite elevtilpasset opplæring i mange yrkesfaglige studieretninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sveiser

Venstre vil derfor gjøre yrkesopplæringen mer fleksibel. Mange trenger andre modeller for sin utdanning enn 2 år i skole og 2 år i bedrift. Denne typen løsninger må utarbeides i samarbeid med nærings- og arbeidsliv.

Derfor vil Venstre bl.a :
•Halvere arbeidsgiveravgiften på lærlinger
•Gi mulighet for mindre teori og mer praksis i yrkesfagene det første året.
•Innføre entreprenørskap og styrke samarbeidet med næringslivet
•Videreutvikle lærerkandidatordningen for å sikre at flest mulig går ut av videregående opplæring med dokumentasjon på sin kompetanse.
•At lærlingtilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får en offentlig grunnfinansiering

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**