Kommunen må se lyset

Vi viser til debatten om at Bergen kommunene skal slutte å drifte veilys på private veier fra årsskiftet. Venstre mener at byrådet ikke i tilstrekelig grad har gjort jobben sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Venstre er enig med Senterpartiet når de kritiserer hvordan denne saken ble overfladisk behandlet i budsjettbehandlingen. Venstre handlet i god tro fordi forslaget var gjemt vekk i vedleggsdelen til økonomiplanen. Å presse igjennom sin vilje i så viktig debatt på denne måten er utrolig uryddig og bør ikke forekomme.

Venstre mener at byrået ikke helt kjenner de historiske og juridiske fakta når de går innfor at private automatisk skal overta ansvaret fra nyttår.

Før kommunesammenslåingen i 1972 var det ikke uvanlig at de tidligere kommunene som nå er en del av Bergen gjorde avtaler med utbyggerene. Der grunneierne tok ansvar for å bygge vei, men kommunen enten på egen hånd eller som gjennom sine elektrisitetsverk tok ansvar for bygging og drift av veibelysning.

Bergen kommune må derfor må derfor gå igjennom alle de gamle utbyggingsavtalene for å få frem de underliggerne avtaleforhold. Vi i venstre er veldig klar på at det i mange tilfeller er inngått bindene avtaler som gjør at kommunen ikke så lang tid etter kan kreve at grunneieren skal betale for gatelyset.

Bergen fra Fløyen

Venstre vil derfor støtte Senterpartiet om å få saken opp på første møtet til høsten. Saken er av for viktig til at den kan gjemmes bort som en liten fotnote i et vedlegg i budsjettdokumentene.

Hans Carl Tveit
Leder for Venstre bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**