Uten tro på forbud mot tigging

– Jeg har ikke tro på noe generelt forbud mot tigging. Det er kriminaliteten som enkelte tiggere utfører som er problemet, ikke selve tiggingen, sier nestleder i Venstre og 1.kandidat i Oslo Trine Skei Grande som mener det må være lov til å spørre om penger så lenge det ikke skjer på en agressiv eller sjenerende måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Trine Skei Grande mener kommunene må få anledning til å hindre aggressivt salg og tigging.

Trine Skei Grande mener kommunene må få anledning til å hindre aggressivt salg og tigging.
Foto: Caroline Roka

I debatten om tigging har det vært etterlyst både nasjonale forbud mot tigging, og hjemler for kommunene til å hindre aggressiv tigging.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum forslo senest 10.6.2009 følgende i Stortinget og fikk støtte fra samtlige borgerlige partier:

“Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige lovendringsforslag, slik at man åpner for at kommunene i politivedtekter kan innføre regler om bortvisning av personer som driver med aggressiv og sjenerende salg og tigging.»

– Aggressivt salg og tigging må man kunne hindre. Gata er en del av det offentlige rommet der man skal kunne ferdes uten å bli oppsøkt på aggressive og sjenerende måter, sier Skei Grande.

– Men den kriminelle aktiviteten kommer vi ikke til livs ved å forby tigging. Den kommer vi til livs ved flere politifolk og spesielt mer synlig politi i gatene, sier Skei Grande.

Se forøvrig sak og sitater fra Trine Skei Grande i Klassekampen 17. juli i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**