Maktarrogant kulturpolitikk

– De rødgrønne glemmer det viktigste i Kulturløftet 2, nemlig at det å styrke kulturen handler om mer enn å øke bevilgningene. Den største utfordringen for kulturlivet i neste stortingsperiode handler nemlig ikke om penger, men det å spre makt og beslutninger slik at vi får et fritt og mangfoldig kulturliv. Maktarrogant kulturpolitikk er det Norge aller minst behøver, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande, i en kommentar til det rødgrønne “Kulturløftet 2” som ble presentert i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Skei Grande viser blant annet til at Giske har sikret seg at politisk ledelse i Kulturdepartementet henter makt på bekostning av Stortinget i forbindelse med oppnevninger til Kulturrådet og kontroversen rundt plasseringen av Nasjonalmuseet.

 -Giske har vært maktarrogant i saken om Nasjonalmuseet, mener Skei Grande.

-Giske har vært maktarrogant i saken om Nasjonalmuseet, mener Skei Grande.
Foto: Eivind Nikolaysen

– Se også på hvordan Giske har turet frem i forbindelse med tvangssammenslåingen av museer. Argumentet har vært å etablere større og sterkere enheter, men konsekvensen kan i verste fall være at museums-Norge mister det verdifulle mangfold, påpeker Skei Grande.

– Giske opptrer som om kulturpolitikken er et instrument for å nå bestemte samfunnsmål, og da det som til enhver tid er i Arbeiderpartiets interesse. Det er maktarrogant, sier Skei Grande.

Mer maktspredning
– For å bedre maktbalansen i kulturlivet tar Venstre blant annet til orde for å utvide skattefradragsmulighetene for private bidrag til kulturformål, opprette en gaveforsterkningsordning for kultursektoren som gir et offentlig ekstrabidrag som følger gavepenger innefor utvalgte områder, og å gi Kulturrådet en mer uavhengig stilling i forhold til kulturdepartementet, sier Skei Grande. Les mer om Det liberale kulturløftet her.

Kultur og næring
– Kulturpolitikken handler også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet. Gjennom den generelle næringspolitikken vil Venstre legge til rette for at kunstnere får bedre muligheter og rammevilkår for å skape sin egen arbeidsplass, og vi har nettopp lansert en egen tiltakspakke for kultur og næring. Det er meningsløst å sette et tak på antall kunstnere og produksjoner slik som Giske gjør i dagens utgave av DN, sier nestlederen. Les Venstres tiltakspakke for kultur og næring her.

– Det er også slik at Kulturløftet 2 ikke i stor nok grad berører mange av de omfattende utfordringene kultursektoren står overfor, slik som opphavsrett og mediepolitikk, sier Skei Grande.

Rammebetingelser

 - Det er fint at bevilgninger til kultur har økt, men kulturpolitikk handler om mer enn penger, mener Skei Grande.

– Det er fint at bevilgninger til kultur har økt, men kulturpolitikk handler om mer enn penger, mener Skei Grande.
Foto: Venstre

– Det er positivt at de økonomiske bevilgningene til kultur har økt, men noe annet er vel knapt å forvente gitt de gode økonomiske tidene Norge har vært inne i de siste årene, avslutter Skei Grande, som viser til at den rødgrønne regjeringen har gjennom de siste fire årene hatt flere hundre milliarder kroner mer enn den forrige regjeringen til disposisjon, blant annet takket være Bondevik II-regjeringens prioriteringer og en kraftig merbruk av oljepenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**