Stopp diskrimineringen

Både legene Reisinger, Dalaker og Haraldsen og sosiologene Stokland og Christensen påpeker den store dobbeltmoralen som preger norsk ruspolitikk. Venstre har satt et verdig liv for rusavhengige som en av de viktigste sakene i denne valgkampen, skriver Gunn-Vivian Eide idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sprøyte

Det meningsløse i at vi ikke er villig til å ta i bruk tiltak som har dokumentert god effekt i andre europeiske land blir også diskutert. Dette føyer seg inn i et mønster der rusavhengige til tross for at de lider av en livsfarlig sykdom, med dødelighet på linje med flere kreftsykdommer, stadig opplever å komme bakerst i helsekøen! Venstre har satt et verdig liv for rusavhengige som en av de viktigste sakene i denne valgkampen.

HVILKEN ANNEN pasientgruppe opplever at de mister retten til behandling hvis de får tilbakefall av årsak eller symptomer? Tenk hvis en KOLS-pasient ble nektet behandling hvis han fortsatte å røyke? Men en rusavhengig pasient mister oftest sitt behandlingstilbud hvis han ikke klarer å holde seg rusfri!

omsorgshender

Hvilken annen pasientgruppe opplever at livreddende behandling ikke regnes som akutt hjelp? Rusavhengige kan stå opp til et år på venteliste for å få plass på institusjon eller på legemiddelassistert rehabilitering.
Bare det å få en «akutt» avrusningsbehandling kan ta opptil seks uker!

Hvilken annen pasientgruppe opplever at dokumentert livreddende behandling ikke tas i bruk? Ikke pga. økonomiske hensyn, men pga. av misforstått moralisme!

Hvilken annen pasientgruppe opplever at fastlegen deres ikke får lov til å hjelpe dem med livreddende medisinering?

Sykehuskorridor

Hvilken annen pasientgruppe har så dårlig sammenheng mellom behandling og oppfølging? Hvordan er det mulig å bruke masse penger for å gjøre pasienten rusfri, uten å kreve kontakt mellom behandlingsinstitusjonen eller f.eks. fengselet og kommunen? For mange utskrives uten bolig, jobb eller annet ettervern, da blir veien fra hospitset til ny rusavhengighet rimelig kort for de fleste.

Rusomsorg

DISSE PASIENTENE trenger individuelle tiltak, som de fleste andre pasienter. Og det finnes ikke en enkel vidundermedisin! Men de trenger alle pasientrettigheter, og menneskerettigheter. De trenger hjelp raskt, mens de er motivert – og mens de ennå er i live.

Venstre vil innføre 24 timers behandlingsgaranti etter akutt avrusning. Vi støtter også å opprette en lavterskel rusakuttklinikk der de kan møte både sosialarbeideren sin og fastlegen sin og få kontakt med rusbehandlingsapparatet på samme dag! Bergen og de andre storbyene må få statlige midler til dette på linje med Oslo. Men de ulike aktørene lokalt må også avklare hva en slik rusakuttklinikk skal inneholde.

Jeg kan forstå at noen er skeptisk til ideen om å dele ut et ulovlig rusmiddel som heroin. Men vi må ta inn over seg resultatene fra andre land som har prøvd dette: Kraftig reduksjon – både av overdosedødsfall, kriminalitet og nyrekruttering. Og et gledelig økt antall pasienter med bolig og jobb, som gir dem verdigheten tilbake.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Som politikere kan vi altså bidra til at de rusavhengige får verdighet og respekt. Vi kan anerkjenne at de er syke – og ikke dumme. Og vi kan gi dem rett til behandling på linje med alle andre med livstruende sykdommer. Dette handler om at alle mennesker skal få ta del i det gode liv! Ingen skal bli gitt opp, selv om det er krevende å finne de rette tiltakene for den enkelte.
Helsevesenet må få flere virkemidler, og de nødvendige ressurser til å kunne ta disse pasientene på alvor!

Gunn-Vivian Eide

Innlegget sto på trykk i BT 12. august 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**