Det beste er i midten

Det er ikke slik at valget står mellom enten individuell frihet eller et sterkt fellesskap.
Det er ikke slik at valget står mellom fellesskapet eller skattlette for de som har mest.
Det er heller ikke slik at valget står mellom en sterk offentlig sektor eller en storstilt privatisering.
De gode politiske løsningene ligger i balansen mellom dette.
Midt på den politiske skala. Det handler om Venstres sosialliberale løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Dørum, Kasland, Løwer Gurholt og Søvde

Dørum, Kasland, Løwer Gurholt og Søvde
Foto: Atle Rui

Det var starten på appellen til stortingskandidat Tonje Løwer Gurholt ved valgkampåpningen for Telemark Venstre. Du kan leses et utdrag fra appellen her:

Kunnskap og forskning
I tillegg til en gjennomgående sterk satsing på kunnskap i hele stortingsvalgprogrammet, vil Venstre i neste stortingsperiode ha en storstilt satsing på forskning innenfor miljøteknologi. For det er med forskning og nytenking vi skaper fremtidens arbeidsplasser og løser miljøutfordringene.
Venstre vil opprette investeringsselskapet Klimatek på 1 milliard kroner som har til formål å investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv.

Visjon for Telemark
Og det er slik jeg ønsker at Telemark skal utvikle seg. Vi skal gå fra å ha vært en av miljøverstingene på utslipp, til å bli fylke med enda flere kloke hoder, nye teknologiske løsninger og et mer miljøvennlig næringsliv.
Telemark skal bli det fylke som er best på kunnskapens infrastruktur.
Det vil gi oss nye fremtidsrettede arbeidsplasser.
Det vil tiltrekke oss flere innbyggere.
Det vil gi oss et renere miljø.
Det vil gi oss et enda bedre grunnlag for velferdssamfunnet.

Sammenheng mellom næring og velferd
Og det med velferd er det viktig å ta med inn i næringsdebatten. Fordi fremtidens velferd sikres gjennom fremtidens arbeidsplasser. Flere offentlige arbeidsplasser kan ikke skape tilstrekkelig grunnlag for denne velferden. Småbedrifter og gründere må stimuleres sterkere fordi verdier må skapes før de kan fordeles.

Klimatek — en stor mulighet for Telemark
Vi har vært på besøk på Herøya Forskningspark, og sett bl.a på forskning innenfor miljøteknologi. Venstres 1 milliard til opprettelsen av investeringsselskapet Klimatek vil være en stor mulighet for slike lokale forskningsmiljøer. For det er slike Venstre vil ha flere av i Telemark.

Men det er ikke nok å forske frem nye løsninger og produkter. Klimagründerne må også ha rammevilkår som gjør at de kan videreføre sin forskningsinnsats og ide til også å bli et produkt og en arbeidsplass eller to. Det vil Venstre legge til rette for.

Kultur

Men det er mye mer som er miljøvennlig næringsliv. Det handler ikke bare om teknologi og reduserte utslipp.
Tenk på kultur!
Tenk hva kulturen kan skape av arbeidsplasser. Ikke bare er den miljøvennlig, men den er helsefremmende også.
Kulturgründere må på samme måte som klimagründere og andre gründere få rammevilkår som gjør at de tør utforske sin ide og i tillegg sette den ut i virkelighet. Venstre har mange tiltak for disse. Blant annet bedre sosiale rettigheter for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende og redusert skjemaveldet for småbedrifter, kunstnere og kulturarbeidere.

Tro
Jeg har troen på at det skal være mulig å bli valgt på Stortinget fra Telemark med politiske saker som er fremtidsoptimistiske og bærekraftige. Ikke bare ved å love og bruke mest penger, for der kan vi ikke som et økonomisk forsvarlig parti konkurrere.
Med troen på at det å legge politiske rammevilkår slik at fremtidens bedrifter kan blomstre i Telemark. Og når de miljøvennlige bedriftene, teknologien og kulturen blomstrer, så blomstrer også menneskene og miljøet.
Vi vil bli fremtidens vinner hvis vi gjør en omstilling nå.

Det store spørsmålet
Da er det store spørsmålet om Telemark er klar for å sende en ombudsperson til Stortinget som er:
Helt uavhengig av særinteresser,
Plassert midt på den politiske skala,
I balansen mellom individet og fellesskapet,
Som vil prioritere kunnskap, miljø og velferd.
Da har de kun èn mulighet, og det er Venstre.

Godt valg!

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat for Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**