Gratisprinsippet i høyere utdanning står i fare

Venstre krever at SV og forskningsminister Tora Aasland nå må ta advarslene fra landets tre største universiteter på alvor og snarest rette opp etterslepet til universitet og høgskoler slik Venstre gjentatte ganger har foreslått i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim advarer i Dagsavisen idag om kuttene i sektoren.

SV-kutt i UH-sektoren
I Øystein Djupedals tid som kunnskapsminister ble det famøse hvileskjæret, med kutt i basisbevilgningene til universiteter og høyskoler kroner, innført. I etterkant ble ble det avdekket en lønns- og pensjonsbombe som sektoren heller ikke ble kompensert for.

 Dørum og Skei Grande krever mer til forskning og utdanning.

Dørum og Skei Grande krever mer til forskning og utdanning.
Foto: Rune Kongsro

– Dersom SV og de rødgrønne fortsetter i regjering mener jeg faktisk at gratisprinsippet i høyere utdanning står i fare. Institusjonene kan komme til å se seg nødt til å kreve skolepenger for å kunne drive forsvarlig på grunn av manglende bevilgninger fra regjeringen, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Hvileskjæret sementeres
Resultatet av de rødgrønnes kunnskapspolitikker at det selvpåførte hvileskjæret sementeres.
– Universiteter og høyskoler starter et nytt semester med en underdekning på flere hundre mill. kroner i forhold til behovet i sektoren. Det er åpenbart at dette går ut over både forskning og undervisning, sier Venstres medlem i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen Odd Einar Dørum.

Velgergaranti fra Venstre
Tora Aasland må snarest rette opp etterslepet på minimum 325 mill til universitet og høgskoler. Venstre har kommet med fire velgergarantier i kunnskapspolitikken dersom partiet kommer i regjering. Jfr i Aftenposten idag. En av garantiene er å styrke utdannings- og forskningsinsititusjonenene.

– Venstre garanterer en styrking av utdannings- og forskningsinstitusjonene i neste stortingsperiode, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner; ved å utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for forskerrekruttering og investeringer i vitenskapelig utstyr, og ved å utvide gaveforsterkningsordningen slik at flere private bidrar til finansiering av forskningen, lover Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**