Staten eier deg

SV vil speilvende loven slik at dine organer etter din død automatisk kan brukes med mindre du har reservert deg i et register, såkalt negativt samtykke. I dag praktiseres loven slik at helsepersonell må innhente et positivt samtykke fra pårørende, før de kan ta organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kroppen

Foto: Microsoft

Hvis man ser bort fra det prinsipielt forkastelige med at Staten skal kunne bestemme over kroppen din med mindre du har husket på å si fra, tror Venstre at dette vil ha helt motsatt effekt enn tiltenkt.

Vi har i dag en situasjon hvor bare 20 % av pårørende sier nei til å donere organer fra avdøde. Svært få land kan vise til en så lav avslagsprosent. Norge er faktisk i verdenstoppen, ikke minst takket være en betydelig informasjonsinnsats fra Stiftelsen Organdonasjon. Det har vært gjort mye positivt arbeid med informasjon på dette området de siste årene, blant annet gjennom distribusjon av 3 millioner donorkort.

Nå vil altså SV sette dette arbeidet på spill. Dette er alvorlig, fordi vi tror det vil virke helt mot sin hensikt. I Nederland prøvde man en speilvending av loven, noe som førte til en stor offentlig debatt og mye misnøye. 35 % av innbyggerne reserverte seg mot organdonasjon i et nei-register. Dette viser forskjell på pisk og gulrot. Mener SV at prinsippet om at staten eier deg er så viktig at de vil øke andelen som sier nei til organdonasjon fra 20 til 35 % i Norge?

Erfaringen fra de landene som har innført register, for eksempel Danmark og Storbritannia, viser for øvrig et katastrofalt lavt tall av organdonasjoner og transplantasjoner. Spania derimot, som er best i verden på organdonasjoner fra avdøde givere, har satset på organisering i sykehusene og har ikke innført register.

Flaskehalsen i Norge i dag handler ikke om nok organer og velvilje til å donere, men om organisering og kapasitet i sykehusene og å fortsette det gode informasjonsarbeidet.

Hvis SV hadde tatt de praktiske konsekvensene innover seg, burde de heller begynt å diskutere om man skulle fordele organdonasjon på to sykehus i landet i stedet for ett. Haukeland kan for eksempel være et godt alternativ for å gjøre transplantasjonsvirksomheten i Norge mindre sårbar. I

Monica Hofer Augheim

Foto: Karin Frøyd

dag skjer den bare på Rikshospitalet. For å utvide og styrke fagmiljøet og øke kapasiteten, kan for eksempel organdonasjon fra levende givere (nær familie) flyttes til Haukeland, mens de ikke planlagte fortsetter ved Rikshospitalet.

Monica Hofer Augheim
2.kandidat Stortinget Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**