Mer politi

Storberget lover 550 politifolk i året de neste 4 årene. Venstre mener satsingen må økes til 700 fordi frafallet i politiet er større enn tidligere antatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Storberget lover i Aftenposten 2200 flere politifolk de neste 4 årene. Venstre mener det er for lite med tanke på at flere politifolk forlater tjenesten og at 9 av 10 studenter vurderer en karriere utenfor politiet.

– Venstre mener vi trenger 700 nye politifolk hvert år dersom vi skal nå målet om 2 politifolk pr 1000. innbygger og vi må få på plass en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten, sier Venstres Odd Einar Dørum.

Slik man gjorde med legene hvor det ble skapt en karriererevei der man ble utdannet som spesialister i Allmennmedisin.

Politi

Foto: Venstre

Flere slutter
I juni 2008 kom Politidirektoratets bemanningsrapport som konkluderte på linje med Venstres forslag om økt bemanning i etaten. På bakgrunn av denne rapporten har Stortinget vedtatt at det fra høsten 2009 skal tas opp 552 nye studenter ved Politihøgskolen.

Nylig offentliggjorte tall fra Politidirektoratet viser at langt flere slutter i politiet enn det Politidirektoratet anslo i sin bemanningsrapport.

Mannskapsflukten fra politiet er dobbelt så stor som antatt iflg Politiforum.

– Når vi også vet at 9 av 10 politistudenter vurderer alternative yrkesløp utenfor politiet og at at antatt frafall av politi i aktiv tjeneste er større enn antatt, trenger vi å øke opptaket til Politihøyskolen til 700 i året og vi må gjøre det mer attraktivt å bli i politiet ved å sette i gang systematisk videreutdanning for en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten, sier Dørum

En studentundersøkelse fra 20. Mai 2009 som ble overlevert Storberget viser at 9 av10 studenter ved Politihøgskolen vurderer andre jobbalternativer enn politiet. Dette er også omtalt av rektor ved Politihøyskolen Sverre Sjøvold i Politilederen nr. 3. 2009. Han mener dagens opptak på 552 ikke er tilstrekkelig

Grunnlaget for bemanningsrapporten kan derfor se ut til å ha blitt endret. For å forhindre at politidekningen (antall politiårsverk pr. innbygger) synker til et nivå som ikke er forsvarlig ut fra et trygghetsperspektiv, må politikken justeres.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Venstre mener at det må tas fire grep:
1. Opptaket på Politihøgskolen må økes ytterligere, til 700 pr. år. Dette betyr blant annet at utdanningskapasiteten i Oslo må utvides, fornyes og forbedres.
2. Det må utvikles systematisk videreutdanning for en karrierevei innen aktiv uniformert utetjeneste som innebærer økt lønn og kompetanse for å stimulere til at flere politifolk blir i tjenesten. ( Slik man gjorde med legene — utdannet som spesialister i Allmennmedisin.
3. Etterforskning av "bandekriminalitet" må koordinere og sentraliseres.
4. Gateinnsats i de store byene må styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**