Arbeid er ikke for alle

Arbeiderpartiet, SV og SP har bestemt at asylsøkere ikke lenger får lov til å arbeide mens søknaden er til behandling hos Utlendingsdirektoratet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som kjent er saksbehandlingstid for de fleste asylsaker lengre enn seks måneder, og opp til flere år. Friske og skikket mennesker som er fullt i stand til og motivert til å være i arbeid og aktivitet får ikke lov til å å gjøre nyttig for seg selv og samfunnet.

Asylsøkere tvinges inn i en farlig tomhetssone hvor de praktisk talt passivt sitter og venter i mange måneder. Dette er den verst tenkelige utgangspunkt for integrering, hvis disse mennesker senere skal bosette seg i Norge.

Emily Awuor

Foto: Tor Homleid

Arbeid er grunnleggende for menneskets sosiale, fysiske og mentale tilværelse. At nettop Arbeiderpartiet, SV og SP finner på å nekte asylsøkere boende i Norge midlertidig arbeidstillatelse er inhumant, antisolidarisk og hyklerisk.

Håper velgere vil være med på å endre dette den 10 september.

Emily Awuor
Stortingskandidat for Vestfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**