Kaslands appell om velferd

Velferd er ett av Venstres tre hovedsaker i denne valgkampen, sammen med kunnskap og miljø. Telemark Venstres tredjekandidat, Olav Kasland holdt appell om velferd på vår valgkampåpning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Olav Kasland

Vi erfarer alle hver dag, enten personlig eller vi hører og leser, om velferdsgoder som den enkelte har krav på, men som en ikke får. Dette gjelder bl.a. eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbud til rusavhengige.

I psykiatrireformen som nå er over, ble det lagt stor vekt på desentralisert behandling, og at pasientene skulle så langt mulig var behandles der de bodde. Hvorfor gjelder ikke dette også andre helse og omsorgstjenester?

Venstre vil derfor ha mer velferd der du bor!

For å få til at flere helse- og omsorgstjenester skal foregå nærmere brukerne, med andre ord i kommunene, er vi i noen sammenhenger avhengig av sterkere og større kommuner.

Venstre vil ha sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar!

For Venstre er det en forskjell på velferdsstat og velferdssamfunn. For de rød/ grønne er dette akkurat det samme. Vi mener at velferdsstaten er en del av velferdssamfunnet. Velferdssamfunnet består av et samspill mellom stat, kommuner, frivillige organisasjoner og den enkeltes personlig ansvar ovenfor sine medmennesker. Dette er noe mye mer enn kun å utvikle en velferdsstat som overtar alle oppgaver som andre kunne løst bedre og billigere.

Derfor vil Venstre vil utvikle velferdsstaten videre, men samtidig ivareta mangfoldet som har gitt oss det samfunnet de fleste av oss er så glad i. Å gi frivillige organisasjoner bedre rammebetingelser er blant annet helt essensielt.

( Panikken som tok det rød/grønne mht til momsrefusjon, er vel og bra, men det sier noe om hvor viktig de syns dette er, når de gjorde det først helt på tampen av deres første og siste periode, etter massivt press fra opposisjonen på Stortinget, sammen med de frivillige organisasjonene.)

Som lokalpolitiker kan jeg ikke la være å si et par ord om hovedforutsetningen for mer velferd i kommunene; nemlig penger. De rød/grønne sier hele tiden at de har styrket kommuneøkonomien. Ja det sant det, men det hjelper jo ikke når alt blir brukt til lønnsøkning og nye oppgaver staten pålegger kommunene!

For Venstre er det viktig at velferdstilbudet er likt uansett hvor du bor. Hvordan i det huleste skal vi få til det når kommuneøkonomiene er så forskjellig. Jeg står her med tall fra Telemarksforskning som dokumenterer en enorm forskjell mellom kommunenes økonomiske mulighet til å gi like velferdstilbud.
Noen kommuner i Telemark har opp til 60 % mer i frie inntekter enn andre kommuner i fylket vårt!

Da gjenstår det bare for dere å gå til stemmelokalet, ta opp en seddel det står Venstre på, og send Tonje til Oslo! Vil også anbefale på det sterkeste å forhandstemme så vi ikke mister stemmer fordi vi ligger med svineinfluensa!

Godt og riktig valg!

Olav Kasland
3. kandidat til Stortinget for Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**