Likevel dårligere kommuneøkonomi

-Sannheten kommer nå fram: Kommunenivået har aldri hatt dårligere vilkår enn under siste regjeringsperiode, til tross for at Stoltenberg har over 100 mrd mer per år å rutte med enn Bondevik hadde for 2005, skriver Roar Sollied i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bare 1/3 av kommunene i Nord-Norge hadde vekst i fjor, mens 2/3 hadde tilbakegang. Ifølge Statistisk sentralbyrå var netto resultat for landets kommunenivå minus 0,03 % for 2008, og minus 0,06 hvis man holder Oslo utenfor.

Roar Sollied side

Dette får SV, SP og AP ta inn over seg i sin iver etter å sverte forrige regjering. Det må være spesielt dårlig nytt for Senterpartiet, og en kraftig vekker for dem som har satt sin lit til Stoltenbergs troika. Regjeringen fortsetter med gammel medisin og evner ikke ta moderniseringsgrep som snur trenden.

Vil styrke kommunenivået
Venstre vil fornye offentlig sektor og styrke kommunene gjennom Velferdsreformen. Da overføres midler og oppgaver fra statlig nivå, slik at kommunenivåets andel av offentlig forvaltning økes fra snaue 40% til over 50%. Kommunenivået får dermed en tredjedel mer enn de har i dag. Reformen skal gjøre kommunene mer robuste, distriktene mer attraktive som arbeids- og bosted. Klarer kommune å tilby gode tjenester og gode fagmiljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**