Miljøpris til Jæren friluftsråd

Rogaland Venstre har delt ut miljøpris siden 1987. Prisen for i fjor ble først offisielt overrakt i helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

— Denne får dere på grunn av en imponerende innsats for å sikre befolkningen på Jæren turområder. Her, hvor det er en så betydelig byvekst og press på areal, har dere likevel sikra folk steder for rekreasjon i friluft. Å ivareta muligheten for varierte naturopplevelser kan ikke tillegges sterk nok vekt, taler Kvassheim.

— Dette er veldig kjekt å få et håndslag som dette. Det motiverer oss til å forsette, sier Tendenes i friluftsrådet.
Jæren friluftsråd er et resultat av samarbeid mellom åtte kommuner i Rogaland. Rådet har ansvaret for å sikre befolkningen på Jæren gode friområder.
Et av Rogaland Venstres løfter for de neste fire åra er nettopp å legge til rette for et aktivt friluftsliv i hele fylket.
— Vi må sikre den allmenne retten til tilgang i naturen. Ikke minst i strandsonen. Dessuten er det viktig med fokus på større aktivitet blant barn og unge, mener Kvassheim.

Les meir i Jærbladet her >>

Les meir om Miljøprisen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**