Sollied på vegbefaring i Tranøy

Fylkestingsrepresentant Roar Sollied var i går på noen av tranøyvegene før paneldebatt på Rødsand.
-Vi bør vurdere opprioritering av tranøyvegene etter kunnskapen om den store andelen grusveger i kommunen, sier Sollied etter møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Venstre går for asfaltering fordi det bedrer fremkommelighet og trafikksikkerhet og det er faktisk best for miljøet. Man bruker langt mer drivstoff og man sliter bilene fortere på dårlige veier, sier Roar Sollied, som syntes vegene var i ekstraordinær bra forfatning foran politikerbesøket.-Vi må ta høyde for at det vanligvis er langt verre, sa han.

Det er sværrt mange kilometer kommuneveier i Tranøy. Sollieds hovedpoeng var at kommunenivået må styrkes, slik at man også kan klare å vedlikeholde veier. Han viste til at det var minusvekst i kommuneøkonomien under de rødgrønne og han var overhodet ikke villig til å overføre fylkesveger til kommunene, iallfall så lenge strukturen er slik som i dag.

Roar Sollied på telefonen

Foto: MNS

-Jeg har ikke tenkt å glemme det jeg har hørt, repliserte Sollied til at politikere inviterte veggruppa til å drive lobby under fylkestingssamlinga. Sollied påpekte at det satt mye makt utenfor fylkesrådet så lenge de sitter i mindretall. Derfor var det breie oppmøtet på Rødsand bra.

Tenden i Sollia

Foto: roar Sollied

Sollied har tidligere vist nestleder i Stortingets transportkomite litt av standarden. Bildet viser nestleder i Transportkomiteen Borghild Tenden på håpløst dårlig asfalt i Sollia.

-Vi kan ikke ha det slik at det skal betales egenandeler for å legge asfalt på lokale veier som ikke er fundamentert for det, sier Sollied og viser til sollivegen og at man på Hals har kjøpt egen vegskrape for å klare å holde veg til industribedriften, uten ei krone i godtgjøring.

Sollied har dette leserinnlegget i TF:
Tranøy grus blus

Tranøyveian viste seg i sommarstas da fylkespolitikerne kom på besøk sist mandag. Tørt var det, og veiskrapa hadde finpussa litt slik at det var reine festen i forhold til tidligere i år. Svein-Arild Berntsen i veigruppa måtte ty til bluesharpa for å illustrere hvor galt egentlig det kan være. Det var likevel god taiming på invitasjonen foran høringa i Tromsø og foran fylkestingsbehandlinga i oktober.

På debattmøtet på Rødsand kom det ene overbudet etter det andre, men det viktigste å ta seg videre er fakta: Det ble repetert at Tranøy, relativt sett, er kommunen med mest kilometer grusveier og størst andel kommunale veier. Det kom fram at folk blant annet i Sollia og på Hals hadde bidratt med egen innsats på kommunale veier for i det hele tatt å komme fram. Det ble minnet om at veier ikke bare er viktig for næringsliv når det skal rangeres: De er veier for pendlere, for hjemmehjelp, skoleveier. Fylkesveier er også hovedferdselsårer gjennom kommunen, slik riksveier er det andre steder. Flere av dem som avgjør veiskjebnen i Tranøy fikk også mer lokal geografikunnskap, som alltid er av det gode.

Konklusjonen bør være at man etter høringa den 24. august ser på om prioriteringene for opprusting av tranøyveiene kan høynes, slik at arbeidet kan påbegynnes tidligere enn foreslått av Fylkesrådet. Jeg oppfattet at Fylkesråden i det minste kunne være innstilt på det i forhold til de opplysningene som kom fram.

Når det gjelder de kommunale veiene, må kommunene fortsatt klare oppgaven alene. Dessverre har kommunene fått minusvekst i de siste års driftsresultat. Venstre vil styrke kommunenivået på bekostning av statsnivået, slik at ikke veier og kultur blir helt utelatt når helse, omsorg og utdanning har fått sitt. Venstre vil ikke gå med på noen overføring av flere veikilometer til kommunalt nivå, slik situasjonen er i dag. Vi kommer også til å følge sterkt med statens oppfølging av "øvrige riksveger," som blir fylkesveier fra nyttår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**