Yrkesrett allmennfagene

Denne uken starter skolene opp igjen i fylket, og mange elever tar fatt på sitt første skoleår i sin videregående utdannelse. Det er virkelig å håpe at de aller fleste som starter opp, vil sluttføre sin utdannelse. Statistikken viser dessverre stygge tall for de som ikke gjennomfører, og spesielt for yrkesrettet utdannelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Håndverker

Foto: Microsoft

Det er helt klart en sammensatt problemstilling som er årsaken til frafallet.. Problematikken burde være et av valgkampens store skolepolitiske spørsmål. Vi får fort ungdom som blir stående uten den nødvendige kompetansen de i utgangspunktet ønsket seg og samfunnet mister viktige ressurser som kunne gått inn i verdiskapende arbeid.

Innenfor yrkesrettet utdannelse har flere pekt på at allmennfagene må yrkesrettes bedre. Mange starter på en yrkesutdanning fordi de er lei av de teoretiske fagene. Da må de grunnleggende allmennfagene vinkles inn mot den studieretningen eleven har valgt, for på den måten gjøre generell teori interessant. De mer teoritunge fagene må i stedet fases inn senere, når elevenes motivasjon er til stede.

I tillegg må det inn mer spesialpedagogisk kompetanse og gjennomføres en sterkere oppfølging av den enkelte elev de første skoleårene.

La læreren få være lærer og slippe å bruke 25 % av sin tid på skjemaer og rapporter som i dag. Sørg for å stimulere læreren ved å tilby faglig påfyll ved innføring av et kompetanseår. En lærer som selv er inspirert gir automatisk mer av seg selv på en trygg og sikker måte overfor sine elever.
Et annet viktig område å prioritere er flere og bedre rådgivere: Det gjelder å styrke både den sosialpedagogiske så vel som utdannings- og yrkesrådgivingen. Alle skoler skal kunne tilby utdannings- og yrkesveiledning gjennom et rådgiverteam bestående av en lærer, en ekstern rådgiver, gjerne fra næringslivet, og dersom elevene ønsker det; en foresatt.

For mange vil det være behov for praktisering før sluttført utdannelse. Vi kan lese i avisene at mer enn 300 mangler lærlingplasser i fylket. Arbeidsgivere må stimuleres til å ta inn lærlinger og Venstre foreslår å halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger. For å styrke tilgangen på plasser vil vi

Kåre Pettersen

også at lærlingtilskuddene økes, og at opplæringskontorene i små fag får en offentlig grunnfinansiering.

La lærere få være lærere og legg til rette for at elever gis muligheter for opplevelse av mestring fra dag en.

Kåre Pettersen
1 kandidat for Venstre i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**