— Bussene må kjøre innom Floraveien

— Det er uakseptabelt at de som bor i den østligste delen av Kjeller skal stå uten tilfredsstillende busstilbud i halvannet år mens anleggsarbeidene i Alexander Kiellands gate pågår, mener Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre. Ruter har lovet å sette opp noen ekstra bussavganger morgen og ettermiddag fra 18. oktober. — Det holder ikke, sier Bjerkholt. Han mener at de midlertidige rutene må legges om slik at bussene kjører innom Floraveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

Anleggsarbeidene i Alexander Kiellands gate varer frem til årsslutt 2010, og rutene som tidligere gikk opp paradegata mot Åråsen stadion, er i stedet flyttet til Storgata. Dermed står en rekke holdeplasser ubetjent.

— For de som bor i Alexander Kiellands gate er det relativt kort vei til alternative bussholdeplasser, men de som bor på Kjeller i nærheten av Åråsen stadion rammes hardt. For dem er busstilbudet i realiteten utradert, mener Bjerkholt.

Han mener at med små justeringer i de midlertidige traséene, kan Floraveien og Mosesvingen øst fortsatt betjenes av de rutene som nå er omdirigert. Ved å ta til høyre i rundkjøringen i det bussene kommer fra Storgata og inn på Fetveien, og så snu i rundkjøringen der Fetveien møter Rolf Olsens vei, kan busspassasjerer på Floraveien og Mosesvingen øst plukkes opp uten at bussturen blir spesielt mye lengre for de andre passasjerene.

— Det blir en liten omvei, men det vil neppe koste noe mer enn noen få minutter i ekstra reisetid. Når alternativet er et fullstendig rasert busstilbud for veldig mange mennesker, er dette en liten pris å betale, mener Bjerkholt, som ber Ruter rydde opp og sørge for at bussene kommer tilbake til Floraveien så fort som mulig.

Midlertidig trasé i Lillestrøm og Kjeller

Foto: Boye Bjerkholt

Kartet viser:

normal trasé (blå linje)

midlertidig trasé (gul linje)

anleggsområde (stiplet oransje linje)

foreslått justering av midlertidig trasé (svarte piler)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**