Hensynsløst av Ottar

Ane Kristine Aadland fra Kvinnegruppa Ottar angriper Utekontakten i Bergen i Dagbladet 11.08 — i velkjent Ottarstil, med bred slagside mot de gruppene de påstår å kjempe for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bakgate mørk prostitusjon

I sin rapport om prostitusjon i Bergen underkommuniserer Utekontakten poenget, mener Aadland; prostituerte har fått det verre, men dette fordi antall horekunder har gått ned. Et motinnlegg virker nesten overflødig.

Smug

Politiet i Bergen har ikke prioritert kampen mot prostitusjon høyt nok, skriver hun videre. Likevel har antall kunder gått ned. Presset på de prostituerte, for eksempel knyttet til sex uten prevensjon eller hard kamp om kunder, har økt. Dette viser hvilket potensial som ligger i den nye sexkjøploven, kan Aadland fortelle. Det er Venstre enig i; sexkjøploven er uovertruffen dersom hensikten er å gjøre hverdagen verre for kvinner som allerede har det ille.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Kvinnegruppa Ottar utgjorde spydspissen i det moralismens korstog som var innføringen av Sexkjøploven. Nå viser de til lovens fortreffelighet med at de prostituerte har fått det verre. Venstre vil heller fokusere på målrettede tiltak som faktisk hjelper de prostituerte, som rett til attføring uten urealistiske krav, styrket rusomsorg, og kamp mot fattigdom både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener politikernes fokus i prostitusjonsdebatten må være hensynet til de prostituerte, heller en hensynet til venstresidens malplasserte moralske indignasjon.

Gunn-Vivian Eide
Stortingskandidat, Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**