Næringslivet sine vener og uvener

Venstre er det nest mest næringsvenlege partiet i Noreg, meiner NHO. Det som trekk oss ned er først og fremst at me ønskjer å verna Lofoten og Vesterålen mot oljeboring og gjennomføra radikale miljøtiltak i Noreg – ein kritikk eg lever godt med, skriv Runar Mæland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Runar

Genuint sosialliberalt særpreg
Det er ikkje eit mål å ha same syn som NHO i eitt og alt, og eg meiner at me ikkje kjem til å lukkast med miljø og verdiskaping om me ikkje klarer å kombinera dei to. Som Sponheim stundom seier, er kombinasjonen av miljø, næringsfridom og sosialt ansvar det genuine, sosialliberale særpreget ved Venstre, skriv Mæland i sin blogg.

Teknologi, pc

Regjeringspartia kivar seg i mellom om å ha den mest næringsfiendtlege politikken, men SV kjem ikkje overraskande ut med botnnoteringa.

Les heile innlegget her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**