Nei til BCC-utvidelse i kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget i Stokke behandlet i dag innsigelsene som hadde kommet inn i forbindelse med høringen på forslaget til ny kommuneplan for perioden 2009-2020. Utvalget som er identisk med formannskapets medlemmer, ønsket ikke å følge rådmannens innstilling som var å inngå megling med fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret på de innsigelsene de hadde kommet med knyttet til BCCs (Brunstad Conference Center) planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vedtak

Foto: Microsoft

Kommuneplanutvalget diskuterte saken og på grunn av innsigelser og massive negative høringsuttalelser endte avstemmingen på dette punktet med 2-5 i disfavør av megling og dermed falt rådmannens forslag. Det var AP (2), SP (1), KrF (1) og FrP (1) som utgjorde flertallet. H (2) stemte for at kommunen skulle innlede megling for å finne en løsning for BCC.

I og med dette vedtaket blir det ikke noe av de foreslåtte utvidelsesplanene for BCC i denne omgang.

Saken går til videre behandling i det faste utvalg for plansaker 14. oktober, før den endelige avgjørelsen om kommuneplanen blir fattet i kommunestyrets møte 2. november i år.

Medlemsmøtet i Stokke Venstre behandlet kommuneplanens innsigelser i sitt siste medlemsmøte forrige uke, og landet der på samme avgjørelse som kommuneplanutvalget i dag kom fram til; ingen utvidelse av BCCs område, slik dett var skissert i planen.

Saken er også omtalt i tb.no på denne linken.

Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**