Skrinlegger planene om nytt stadion på Flotmyr

Stadiongruppen i Haugesund kommune har skrinlagt planene om nytt fotballstadion på Flotmyr og vil ruste opp det eksisterende anlegget i stedet. — Dette er i tråd med Venstres innstilling fra 2 år tilbake, sier Tore Nilsen, Venstres medlem i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gruppen foreslår å bygge nytt friidrettsanlegg ved Haraldsvang og bygge om det eksisterende anlegget på Flotmyr gradvis. Skal dette la seg gjennomføre må den tiltenkte stadiontomta omreguleres og selges sammen med de øvrige tomteområdene på Flotmyr.

Et nytt friidrettsanlegg vil koste rundt 50 millioner kroner, og kommunen er avhengig av inntektene fra et tomtesalg for å kunne gjennomføre planene om flytting av friidrettsanlegget og ombygging av stadion.

Tore Nilsen

Tore Nilsen, Venstres medlem i Planutvalget, er svært glad for konklusjonen fra satdiongruppen.

— Dette er en fornuftig løsning som Venstre pekte på allerede for to år siden, sier han. — Det gir oss muligheter for en utbygging på Flotmyr som ikke er låst fast ved at det skal etableres et stort volum gjennom et stadionanlegg. Vi vil nå ha mulighet for å se en ny og bedre helhet i dette området som sårt trenger fornying.

Stadionsaken har vært kostbar for Haugesund kommune. Venstre har vært svært kritisk til pengebruken og ønsker en oversikt over hva pengene har vært brukt til. Venstre etterlyste en detaljert oversikt over hvilke kostnader FUB hadde pådratt seg, men denne oversikten er ennå ikke lagt fram for politikerne.

— Når planene nå er lagt på is er det viktig at vi får fram hva det er kommunen egentlig har betalt nær 11 millioner kroner for, sier Tore Nilsen. — Dette er skattebetalernes penger, og det vil være direkte uanstendig å ikke skaffe tilveie en oversikt over hvordan disse pengene har blitt brukt, legger han til.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**