Torp: Lokale beslutninger, like vilkår

Venstre vil at flyplassene på Østlandet skal konkurrere på like vilkår – og at lokale miljøspørsmål skal avgjøres av vertskommunene. For å få til det må rolleblanding og samrøre unngås – både på statlig og kommunalt nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Flyplasskilt

Foto: Microsoft

Debatten om utviklingen av Sandefjord Lufthavn Torp har gått i flere Vestfold-aviser i hele sommer, og spesielt mellom AP og H. Oppslagene har bl.a. fokusert på usikkerheten knyttet til betingelser for fornyelse av lufthavnens konsesjon.

Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge er viktige i et samspill med landets hovedflyplass Gardermoen. For oss i Venstre er det selvsagt at de tre lufthavnene skal få konkurrere på like vilkår. Dette betyr at flyplassavgifter fastsettes av den enkelte lufthavn og at lokale myndigheter setter rammer for lufthavnens virksomhet.

Torp har i dag et konkurransefortrinn i forhold til de andre lufthavnene på Østlandet fordi Gardermoen må bidra til å finansiere underskuddet ved lufthavner i utkant-Norge og fordi Rygge har et tak på antall flybevegelser. Venstre har arbeidet for oppheving av passasjertaket på Rygge. Vi vil også arbeide for at lufthavnene i utkantstrøk må finansieres på en måte som gir like vilkår for Rygge, Torp og Gardermoen.

Sandefjord Lufthavn AS er opptatt av å avklare vilkårene for framtidig drift, og det er ingen grunn for regjeringen til å vente til etter valget med å avklare disse.

Det ser ut til at Høyre (på et spinkelt grunnlag) har forskuttert at den rødgrønne regjeringen vil ta styring både over avgifter og åpningstider på Torp, mens Arbeiderpartiet (I hvert fall Steinar Gullvåg) arbeider for at Torp skal få et permanent konkurransefortrinn i forhold til Gardermoen. Regjeringen

Tor Homleid

Foto: Karin Frøyd

har neppe trukket noen konklusjon når det gjelder betingelsene for framtidig drift av Torp, men debatten er en god illustrasjon på den usikkerheten som oppstår når en aktør (i dette tilfelle staten) bestemmer spillereglene samtidig som den deltar i spillet.

Tor Homleid
Stortingskandidat for Venstre
Politisk nestleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**