— Uaktuelt med billigløsning for barnevernsbarn

Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt mener Skedsmo kommune ikke kan være bekjent av å legge seg på et radikalt lavere erstatningsnivå for barnevernsbarn enn det som er normen i resten av landet. — De fleste andre kommuner har en øvre grense på 725.000. Det er rart om Skedsmo skal legge seg på et helt annet nivå, sier Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stress, varsler, arbeidsmiljø

Foto: Jonny Olsson, Arbeidstilsynet

Per i dag har Skedsmo kommune ingen oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har blitt utsatt for omsorgssvikt, grov vold eller seksuelle overgrep. En rekke kommuner har de senere år opprettet slike ordninger, og det jobbes nå med å få på plass en slik ordning også i Skedsmo. Det er i den forbindelse NRK Østlandssendingen tirsdag meldte at “tidligere barnehjemsbarn i Skedsmo kan bli avspist med 300.000 kroner i erstatning fra kommunen”.

Bjerkholt presiserer at dette er et anslag som er antydet i de forberedende sakspapirene, og at beløpet ennå ikke har vært politisk behandlet.

— Jeg er enig med dem som mener at 300.000 er skammelig lavt, og det tror jeg også de fleste andre i kommunestyret vil være enige i. Det er for tidlig å si hvilket nivå Skedsmo kommer til å legge seg på, men at det blir betydelig høyere enn 300.000, er jeg helt sikker på, sier Bjerkholt.

Han mener at argumentasjonen for det lave nivået ikke holder mål. I sakspapirene står det blant annet at “Skedsmo kommune er av en helt annen størrelse og har en helt annen økonomi enn de store bykommunene”, og at derfor “er en øvre grense på kr 725.000,- etter rådmannens oppfatning noe høyt”.

— Dette handler om mennesker som har blitt frarøvet sin barndom. At en som tilfeldigvis kommer fra Skedsmo skal avspises med halv erstatning med henvisning til kommunens dårlige økonomi, er helt usmakelig og helt uforståelig. Skedsmo-borgere er like mye verdt som andre, og derfor bør også erstatningsnivået for barnevernsbarn fra Skedsmo være likt med nivået ellers i landet, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**