Fokus på bygging av kunnskapssamfunnet og framtidas arbeidsplasser i Vestfold

Odd Einar Dørum (stortingsrepresentant og skole/forskningspolitisk talsmann for Venstre) og Kåre Pettersen, 1.kandidat Vestfold Venstre vil mandag 24. august sette fokus på framtidas kunnskapssamfunn i Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sammen vil de besøke Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen og besøke skolens nysatsing; FIN-senteret, som er et samarbeid mellom næringsliv og høgskole.

Deretter går turen til Krüger Kaldnes AS, en miljøteknologibedrift i Sandefjord som har utviklet prosesser for biologisk rensing av avløpsvann. Krüger Kaldnes har også et nært samarbeid med Høgskolen gjennom samarbeidet i Vannklyngen.

Kåre_fylkesbrosjyre

-"Vedvarende og sterk satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd, miljø og et nyskapende næringsliv, sier 1.kandiat for Venstre Kåre Pettersen.

-" Siden jeg selv jobber i en kunnskapsbedrift ser jeg de utfordringene som Vestfolds næringsliv står overfor og hvilke utfordringer næringslivet vil møte i fremtiden. For meg og Venstre er det klart at en betydelig økt satsning på utdanning og forskning, kombinert med utvidede SkatteFunn ordninger i tillegg til Venstres foreslåtte KapitalFunn ordninger. I tillegg er det viktig å tilrettelegge for at det stimuleres til investeringer i forskning og utvikling i norsk næringsliv og at næringslivet tilbys belønningsordninger for dette. Vestfolds næringsliv trenger vitamininnsprøyting for å kunne henge med i konkurransen i framtida, avslutter Pettersen.

.

Dialogmøte med Dørum

Program for mandag 24. august:

11.15 — 12.30: Møte med ledelsen ved Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen. Besøk på FIN-senteret

14.00 — 15.00: Møte med ledelsen i bedriften Krüger Kaldnes AS (http://www.krugerkaldnes.no/)

18.30 — 20.00: Dialogmøte om skole og utdanning sammen med leder av Norsk Lektorlag i fylket og leder av Utdanningsforbundet i fylket. Sted Tollboden, Storgata 19 A, Larvik

Benytt aneldningen til å få med deg en dialog med representanter fra skolenes fagmiljø og Venstres politikere

Se Venstres 1 kandidat Kåre Pettersens uttalelse om sastsingen på kunnskapsamfunnet:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**