Å gi lys er kommunens ansvar

I forbindelse med bystyrets budsjettbehandling lurte byrådet bystyret til å vedta at regningen for gatelys på private veier skulle betales av de som eier veigrunnen. I budsjettdebatten var det hele gjemt bort i en liten fotnote i et vedlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lyspære

– På den måten fikk byrådet presset igjennom sin vilje i bystyret. Dette er uverdig for demokratiet og en hån mot de innbyggerne det gjelder, uttaler gruppeleder for Venstre i bystyret Hans Carl Tveit. – Byrået kan umulig kjenne til de historiske og juridiske fakta når de går innfor at private automatisk skal overta ansvaret fra nyttår, sier Tveit.

Før kommunesammenslåingen i 1972 var det ikke uvanlig at de tidligere kommunene som nå er en del av Bergen gjorde avtaler med utbyggerene av mindre boligområder. Der grunneierne tok ansvar for å bygge vei, mens kommunen enten på egen hånd eller som gjennom sine elektrisitetsverk tok ansvar for bygging og drift av veibelysning, sier Tveit

Vinter Bergen

Bergen kommune må derfor må derfor gå igjennom alle de gamle utbyggingsavtalene for å få frem de underliggerne avtaleforhold. Venstre er veldig klar på at det i mange tilfeller er inngått bindene avtaler som gjør at kommunen ikke så lang tid etter kan kreve at grunneieren skal betale for gatelyset.

Hans-Carl Tveit

Venstre vil derfor at saken skal opp på første bystyremøte til høsten.. Saken er så viktig at den ikke kan gjemmes bort som en liten fotnote i et vedlegg i budsjettdokumentene. Det at ikke enhver husstand som har blitt berørt av dette har fått informasjonen er heller neppe juridisk holdbart. Det må også stilles spørsmål når det for mange utbyggingsavtalers vedkommende gått både 30, 40 og 50 år om kommunen ved passivitet har mistet enhver mulighet til å kreve noen som helst form for betaling fra de innbyggerne i Bergen dette gjelder for, avslutter Hans Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**