FrPs urealistiske asylpolitikk

Venstres nestleder, Trine Skei Grande har med interesse fulgt med på FrPs utspill på asylfeltet, og mener det nå er på tide at velgerne faktisk får vite at FrPs valgløfter på asylfeltet verken er troverdige eller gjennomførbare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre angriper FrPs innvandringspolitikk

Glad jente med mor

Foto: udi

48-timers prosedyre
Under valgkampåpningen til FrP uttalte nestleder Per Sandberg at FrP skal sende ut 80 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge innen 48 timer. – Tanken om at åpenbare grunnløse asylsøkere raskt skal ut av landet er ikke ny. Den eksisterer, forklarer Skei Grande. Det var Bondevik II som innførte differensierte saksbehandlingstider, herunder 48-timers prosedyren for søkere med antatt grunnløse søknader, dvs. søkere som kommer fra land som utlendingsmyndighetene anser som trygge.

38 utsendt i fjor
Saksbehandlingen er rask og innebærer at asylsøkeren blir plassert på et transittmottak mens politiet kontrollerer reiserute og Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører intervju for å kartlegge asylgrunnlaget. Dersom saken er grunnløs avslås den innen 48 timer og vedkommende vil bli transportert ut av Norge. Dersom asylsøkeren ikke blir behandlet etter 48-timersprosedyren blir personen sendt til et transittmottak fram til UDI har gjennomført asylintervju. Behandling etter 48 timer regelen innebærer med andre ord at asylsøkeren ikke får sin søknad behandlet.
Tall fra UDI viser at fra 01.01.08 — 31.12.08, ble 38 mennesker sendt ut av landet etter 48-timers prosedyren.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Urealistisk politikk
– Det FrP sier er enten: 1. At 80 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge kommer fra land som vi bør anse som trygge. Dette er totalt urealistisk da det i 2008 kom det flest asylsøkere fra Irak (1844), Eritrea (1072), Russland (1186), Somalia (592) og Afganistan (403). Ikke akkurat vanlige turistmål for folk flest, sier en lettere ironisk Skei Grande.
– Eventuelt sier de at 80 prosent av asylsøkere ikke skal få behandlet sin søknad etter vanlige rettssikkerhetsprinsipper. For hvordan skal de skille de grunnløse fra dem med et reelt beskyttelsesbehov i løpet av 48 timer? Særlig urealistisk blir forslaget med tanke på at FrP hvert eneste år kutter penger til UDI. I FrPs alternative budsjett for 2009 kutter de 1,2 mrd. kroner til UDI, sier Skei Grande.

Saksbehandlingstiden må ned
– Venstre mener at skal man få grunnløse asylsøkere hurtigere ut fra Norge må saksbehandlingstiden gå ned. Det vil den ikke gjøre ved å kutte i bevilgningene. Hadde FrP i stedet økt bevilgningen til UDI med 1,2 mrd. kunne vi tatt noen av forslagene seriøst. Men en seriøs asylbehandling på 48 timer er umulig selv om alle i Oslo begynner som saksbehandlere i UDI, mener Skei Grande.

FrP i regjeringskontorene
– Hvis FrP skulle slippe til i regjeringskontorene, ville de da beholdt kuttet 1,2 mrd til UDI? Tror FrP at de likevel skulle klare å skille de grunnløse fra de asylsøkerne som faktisk har grunn til å få bli, spør Skei Grande.

Schengenavtalen, Visa, grense

Foto: © Sergey Goruppa | Dreamstime.com

Papirløse
– Vi vet at mange kommer uten papirer, og det tar ofte lang tid å identifisere vedkommende. Derfor foreslo Venstre i revidert statsbudsjett for 2009 å opprette en egen identifiseringsenhet hos politiet, hvor all kunnskapen er samlet hos en enhet. I dag er kompetansen spredt: Både ambassader, UDI og politiets utlendingsenhet jobber med identifisering. Skei Grande lurer på hvorfor FrP ikke støttet Venstres forslag, hvis de mener det de sier?

Håpløse valgløfter
Frps valgløfte om å sende ut 80 % av alle asylsøkere innen 48 timer, legger seg fint inn i rekken med andre forslag og valgløfter FrP har foreslått og som Venstre mener ikke er realistiske — og som villeder velgerne. Som: asylmottak i Afrika, sette asylsøkere i lukkede asylmottak, Norge skal kun motta 1000 asylsøkere i året og det at FrP skal gjøre ureturnerbare asylsøkere returnerbare.

Etterlyser realitet i forslagene
– FrP spiller på folks fremmedfrykt, og gir de enkle løsninger på et komplisert problem. Det enkle kan ofte være det beste, men da må det være noen form for realitet i forslagene fremholder Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**