Nederlag for demokratiet

– Det var et nederlag for demokratiet at et flertall i valgstyret bestemte seg for å legge ned stemmelokalet på Trengereid skole og flere små valglokaler i kommunen. Venstre fremmet et alternativt forslag om å beholde de små valgkretsene, men fikk ikke støtte i valgstyret, sier Venstres gruppeleder i Bergen, Hans Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Stemmegiving

Det vil være enda større nederlag for demokratiet dersom dette fører til at folk ikke møter til valgurnene 14. september. Her må spesielt Byrådet ta ansvar. – Spesielt beklagelig er det at Krf sin gruppeleder Filip Rygh fra Arna var en del av flertallet bak dette vedtaket, sier Tveit.

– Vi i Venstre vil forsøke å hjelpe til å organisere transport til valglokalet dersom det er ønskelig. Jeg lover selv å stille opp dersom det er det som skal til for å kjøre eldre velgere til nærmeste valglokale, uttaler Tveit, som forstår situasjonen og frustrasjonen, men håper at velgerne i den tidligere valgkretsen på Trengereid ser betydningen av å bruke stemmeretten sin på valgdagen og at de ikke aksepterer at flertallet i valgstyret gjør det vanskeligere for folk å gjøre sin demokratiske plikt.

Hans-Carl Tveit

Det er bare å ta kontakt med gruppekontoret på rådhuset hvis man skulle trenge hjelp på valgdagen. – Det at flertallet legger ned de små valgkretsene er slik vi i Venstre ser det kun starten på en prosess som man også ønsker å legge ned de fådelte skolene i Bergen. Venstre vil fortsatt være en vaktbikkje i Bergen kommune for å sikre grendeskolene og de fådelte skolene som er av stor betydning for bygdesamfunnene i storbyen Bergen, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**