Nytt lureri on industrikraft

Representanter fra regjeringespartiene har i dag forsøkt å gi inntrykk av at regjeringen nå har innfidd sitt løfte om et kraftregime som sikrer industrien kraft til lavere pris enn det man kan få i markedet. Dette er en ny bløff. Det som i dag er lagt fram er tvert imot den endelige bekreftelsen på at løftet om et slikt kraftregime, ikke kan innfris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det regjeringen i dag har vedtatt er at man i budsjettet for 2010 skal foreslå en garantiordning med en ramme på inntill 20 mrd. kroner. Denne garantien skal tilbys kraftintensive bedrifter som skaffer seg avtaler om kraftleveranser på kommersielle vilkår.

Det er altså tale om en garant for rett betaling til kraftselger dersom kjøperen skulle få problemer med å innfri kjøpsbetingelsen. Hvorvidt denne garantien vil ha noen verdi er uklart. For selskaper som Norsk Hydro er det ikke garanti som er etterspurt, men billigere kraft slik regjeringenpartiene har lovet.

Det er påfallende at denne garantiordningen nå lanseres tre uker før valget og presenteres som noe helt annet enn det den faktisk er. Det er åpenbrt at den gjentatte påpekningen av regjeringens løftebrudd i denne saken er en politisk belastning. det forholdet er ike endret med den ordningen som i dag er presentert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**