Positivt, men ikke forpliktende nok

– Det er positivt at Giske endelig tar tak i kvaliteten i museumssektoren og ikke bare er opptatt av organiseringen, men jeg er skuffet over at han ikke kraftigere signaliserer en økonomisk opptrapping for museene. Han burde også tatt et ordentlig oppgjør med de uheldige utslagene av konsolideringene museene har vært gjennom, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande, i en kommentar til museumsmeldingen som ble lagt frem i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Skei Grande viser til at Venstre ved hver budsjettbehandling denne perioden har foreslått å øke bevilgningene til museene.

– I fjorårets statsbudsjett (2008) foreslo vi for eksempel 20 mill. kroner ekstra for at museene skulle ha mulighet til å følge opp kvalitetstiltakene i Museumsreformen, men ble nedstemt av de rødgrønne, sier Skei Grande.

Ikke nok forpliktelser
– Å flytte deler av finansieringen og investeringstilskudd til museene til en annen post på statsbudsjettet — slik som kulturministeren nå varsler — er greit, men det øker ikke nødvendigvis den totale økonomiske rammen, påpeker Skei Grande.

– I meldinga fremgår det at de skisserte tiltakene forutsettes dekket "innenfor de gjeldende budsjettrammer ", og jeg frykter at dette ikke vil medføre den satsingen som er nødvendig med tanke på blant annet opprusting av bygg og en styrking av forsknings- og formidlingsfunksjonene ved museene, sier Skei Grande.

Museumskonsolidering

 - Kulturministeren burde vært mye tydeligere i konsolideringsspørsmålet, mener Skei Grande.

– Kulturministeren burde vært mye tydeligere i konsolideringsspørsmålet, mener Skei Grande.
Foto: Per Elling Braseth-Ellingsen

– Jeg er også skuffet over at kulturministeren ikke tydeligere sier at tvangskonsolideringen museene har vært utsatt for i enkelte tilfeller har hatt uheldige utslag. Vi vet at mange museer har følt seg tvunget til å inngå i konsolideringsprosser, noe som er uheldig for det lokale engasjementet og mangfoldet, sier Skei Grande.

Skei Grande viser til en rekke oppslag i regionale medier i den senere tid knyttet til konsolideringsprosessene ved ulike museer rundt omkring i landet. Majoriteten av museene har valgt å konsolidere seg, i tråd med signaler fra Storting og departement. De som derimot har valgt å stå utenfor konsolideringsprosessen — for eksempel Orkla Industrimuseum og Rørosmuseet — har blitt truet med å miste fylkeskommunal støtte, og dermed også statlig støtte.

Ikke meningen å straffe
– Konsolideringsprosessene i landet generelt har i stor grad vært ønskelig, men det har aldri vært meningen å straffe museer som velger å stå utenfor ved at man skal fjerne statlige tilskudd, understreker Skei Grande.

– Meldinga burde slått fast at det fortsatt skal være rom for ulike løsninger i museumssektoren, uten at departementet skal “straffe” enkelte museer økonomisk, slår Skei Grande fast.

Fortsatt pisk
– I meldinga fremgår det at departementet vil "stimulere til ytterligere konsolidering", og jeg frykter at dette innebærer at Giske vil fortsette å svinge den økonomiske pisken uten å ta hensyn til at lokale løsninger og behov ofte er å foretrekke, sier Skei Grande.

– Det er for øvrig påtagelig at kulturministeren har latt vente så lenge på å styrke museumssektoren denne stortingsperioden, men nå plutselig kommer med en stortingsmelding tre uker før valget, avslutter Skei Grande.

Les stortingsmeldingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**